Home

Zware mishandeling Strafrecht

Mishandeling en zware mishandeling zijn erg ingrijpende misdrijven in het leven van het slachtoffer. Beiden kunnen met fikse gevangenisstraffen worden bestraft, in het geval van zware mishandeling maximaal zelfs met 12 tot 15 jaar Wetboek van Strafrecht Artikel 302 1 Hij die aan een ander opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengt, wordt, als schuldig aan zware mishandeling, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie. 2 Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft me Lid 1 Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. Lid 2 Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie

Bij poging zware mishandeling is ingevolge art. 22b WvSr het opleggen van (enkel ) een taakstraf uitgesloten indien er sprake is van een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer Poging tot zware mishandeling. Van een poging tot zware mishandeling kan sprake zijn wanneer u de ander op zodanige wijze - al dan niet met een voorwerp - mishandelt dat er een aanmerkelijke kans bestond dat dit tot zwaar lichamelijk letsel had kunnen leiden. Ook zonder dat iemand letsel heeft opgelopen, kan er sprake zijn van poging tot zware mishandeling, namelijk wanneer de gedraging in potentie de aanmerkelijke kans in zich had dat dit zou kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel Zware mishandeling= zwaar letsel, zoals complexe botbreuken of inwendig letsel; Nog een nadere opmerking over eenvoudige mishandeling. Het is niet zo omdat er gesproken wordt van eenvoudige mishandeling, dat dit ook een licht strafbaar feit is. Mishandeling heeft voor het slachtoffer vrijwel altijd veel impact en grote gevolgen Mishandeling valt onder de categorie geweldsdelicten en is strafbaar gesteld in artikel 300 e.v. Wetboek van Strafrecht. De wet geeft geen duidelijke definitie van welke gedragingen onder mishandeling vallen. Daarom is het soms lastig om zeggen of bepaald gedrag de kwalificatie van mishandeling krijgt Zware mishandeling met voorbedachten rade wordt bestraft met maximaal 12 jaar gevangenisstraf, wanneer dit de dood van het slachtoffer tot gevolg heeft maximaal 15 jaar gevangenisstraf. In beide gevallen kan in plaats van gevangenisstraf een geldboete van de vijfde categorie (maximaal 76.000,-) worden opgelegd

Vrijspraak bedreiging >> Direct gratis en vrijblijvend

Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. 2 Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie. Poging tot mishandeling is niet strafbaar. Een veroordeling omdat u iemand hebt willen slaan maar missloeg is uitgesloten. Dit ligt anders bij zware mishandeling. Poging zware mishandeling is dus wel strafbaar. Mishandeling met voorbedachte raad (artikel 301 Sr) Deze strafbaarstelling bestaat uit hogere strafmaxima dan eenvoudige mishandeling In artikel 302 Sr. is zware mishandeling ten laste gelegd. Bij zware mishandeling gaat het om het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Zware mishandeling wordt gezien als een ernstig feit en en de straffen die hierop zijn gesteld zijn ook tamelijk hoog

Zware mishandeling gepleegd met voorbedachten rade wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie. 2. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie Mishandeling wordt ingevolge de wet gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie In het Nederlandse Wetboek van Strafrecht wordt mishandeling strafbaar gesteld in de artikelen 300-306. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 'gewone' mishandeling en zware mishandeling. Als iemands handeling erop gericht was om iemand een zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, is er sprake van zware mishandeling Mishandeling nader bekeken Mishandeling wordt strafbaar gesteld in artikel 300 van het wetboek van strafrecht en in tegenstelling tot bijvoorbeeld het artikel dat diefstal strafbaar stelt, staan in dit artikel geen andere elementen genoemd dan mishandeling Zware mishandeling. Als u wordt verdacht van mishandeling kan dit op uw dagvaarding voorkomen in verschillende vormen. Van de eenvoudige mishandeling tot zware mishandeling of openlijke geweldpleging. In geval van verdenking van mishandeling wordt u er - kort gezegd - van verdacht een ander pijn of letsel te hebben veroorzaakt

Mishandeling en zware mishandeling Wet & Rech

Deze richtlijn heeft betrekking op poging zware mishandeling. Onder mishandeling valt ook opzettelijke benadeling van de gezondheid. Indien tenlastegelegd als poging zware mishandeling is deze richtlijn tevens toepasbaar op het met een voertuig opzettelijk inrijden op een slachtoffer Afhankelijk van o.a. hoe ernstig de mishandeling is geweest, wordt bepaald van welke vorm van mishandeling sprake is. Zo heb je eenvoudige mishandeling, zware mishandeling, zware mishandeling met voorbedachte rade en mishandeling met de dood tot gevolg. Deze laatste vorm staat omschreven in het tweede lid van artikel 302 Wetboek van Strafrecht

Richtlijn voor strafvordering zware mishandeling (2016R012) Relevante beleidsregels: Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen (2019A003) Wetsbepalingen: Art. 302 Wetboek van Strafrecht. Bijlagen Poging zware mishandeling (Rechtspraak.nl) ← Expertise » Geweld. Voor dringende gevallen zijn onze . strafrecht. advocaten 24 uur per dag bereikbaar door heel Nederland. Voor dringende gevallen staan wij 24 uur per dag voor u klaar. Voor dringende gevallen 24 uur per dag. 088-WEENING (088-9336464

Wetboek-online.nl Wetboek van Strafrecht Artikel 30

Mishandeling & Zware mishandeling - Strafrecht Advocaa

Als u lichamelijk of geestelijk mishandeld bent en er een verdachte is aangehouden, gaat de zaak naar de officier van justitie. De officier van justitie behandelt de zaak en neemt een besluit. U beslist zelf of u op de hoogte wilt blijven van het strafproces na een mishandeling. Overzicht in het strafproce In het wetboek van strafrecht staat in artikel 302 het volgende: 1.Hij die aan een ander opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengt, wordt, als schuldig aan zware mishandeling, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie

Richtlijn mishandeling en poging zware mishandeling

1 De Nederlandse strafwet is toepasselijk op een ieder die zich buiten Nederland schuldig maakt aan een misdrijf tegen een Nederlander, een Nederlandse ambtenaar, een Nederlands voertuig, vaartuig of luchtvaartuig, voor zover op dit feit naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van ten minste acht jaren is gesteld en daarop door de wet van het land waar het begaan is, straf is gesteld Art. 302 Sr (zware mishandeling) verschilt van de mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg door het opzet. Bij zware mishandeling moet er opzet bestaan op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, terwijl bij de art. 300 Sr. variant het zwaar lichamelijk letsel alleen een bijkomend gevolg is van de mishandeling, zonder dat dit ook echt de bedoeling was Strafrecht Delicten Wetboek van Strafrecht. Mishandeling en zware mishandeling - Wat valt er onder mishandeling en wat is zelfs zware mishandeling te noemen?. Dood door schuld - Wanneer is er sprake van dood door schuld? Wat zijn de straffen? Doodslag - Wat is doodslag, wat is het verschil met dood door schuld/moord en welke straffen staan erop?. Moord - Een artikel over wanneer iemand. Zware mishandeling met voorbedachten rade (art. 303). De wetgever heeft het begrip niet in de wet gedefinieerd, maar uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het voorbedachten rade wijst op een moment van kalm overleg, van bedaard nadenken voorafgaand aan de uitvoering; het is het tegenovergestelde van de ogenblikkelijke gemoedsopwelling

Mishandeling. Art. 300 e.v. Sr. Als u wordt verdacht van mishandeling kan dit op uw dagvaarding voorkomen in verschillende vormen. Van de eenvoudige mishandeling tot zware mishandeling of openlijke geweldpleging. In geval van verdenking van mishandeling wordt u er - kort gezegd - van verdacht een ander pijn of letsel te hebben veroorzaakt Op 1 december 2015 treden de volgende beleidsregels, afkomstig van het College van procureurs-generaal, in werking: de nieuwe Richtlijn voor strafvordering poging doodslag (2015R058) en de aangepaste Richtlijnen voor strafvordering Bedreiging (2015R059) en Poging zware mishandeling (2015R060) Het opzettelijk toebrengen van pijn (let op; ook een harde duw kan pijn veroorzaken), verwondingen of andere schade tegen het lichaam van een persoon gericht is strafbaar gesteld in artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht (eenvoudige mishandeling), bij artikel 301 Wetboek van Strafrecht (mishandeling met voorbedachten rade), artikel 302 Wetboek van Strafrecht (zware mishandeling) en artikel 303 Wetboek van Strafrecht (zware mishandeling met voorbedachten rade) Den Haag, 21 januari 2021 Het gerechtshof Den Haag heeft vandaag een verdachte veroordeeld voor, onder meer, een poging tot doodslag, verkrachting en zware mishandeling van hetzelfde slachtoffer. Het gerechtshof heeft hem 4 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd. Hij was destijds, tijdens het plegen van de misdrijven, 18 jaar Bij poging tot zware mishandeling is het (zware) letsel uitgebleven, maar wordt u wel verweten dat toebrengen te hebben geprobeerd. Ook dat is een ernstig feit. Het is belangrijk voor een mishandeling zaak met zwaar lichamelijk letsel direct een advocaat in te schakelen. Gevangenisstraf is niet uitgesloten

Takens Admiraal - mr

verdacht van zware mishandeling Verdacht van zware mishandeling? Melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Mishandeling is vaak geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Dat kunnen zijn: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden Voor u is het natuurlijk ook belangrijk om te weten wat voor soort straffen u kunt verwachten bij een eventuele veroordeling voor eenvoudige mishandeling. Voorlopige hechtenis bij eenvoudige mishandeling Eenvoudige mishandeling (art. 300 Sr.) is een feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Dit betekent allereerst dat u ook buiten heterdaad door de politie kunt worden [

» Poging tot zware mishandeling - advocaat nodig

 1. Mishandeling. We spreken van mishandeling wanneer de dader geweld gebruikt tegen één of meerdere personen. Het geweld dat wordt ingezet moet opzettelijk zijn aangebracht op het lichaam van het slachtoffer.Aangezien het begrip mishandeling vrij breed geïnterpreteerd kan worden wordt het begrip onderverdeeld in een aantal categorieën die hieronder tevinden zijn
 2. Wetboek van Strafrecht Artikel 300 1 Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van. ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. 2 Indien het feit zwaar. lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van
 3. Het opzettelijk toebrengen van pijn, verwondingen of andere schade tegen het lichaam van een persoon gericht is strafbaar gesteld in artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht (eenvoudige mishandeling), bij artikel 301 Wetboek van Strafrecht (mishandeling met voorbedachten rade), artikel 302 Wetboek van Strafrecht (zware mishandeling) en artikel 303 Wetboek van Strafrecht (zware mishandeling.

poging tot zware mishandeling. Poging tot zware mishandeling melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Professionals zijn vanaf 1 juli 2013 verplicht te werken volgens de Wet meldcode huiselijk geweld, waarin ook ouderenmishandeling is opgenomen. Wanneer de pleger een professional is die tijdens het uitoefenen van zijn functie kinderen mishandelt, geldt in een aantal sectoren een. Navigator biedt onmisbare informatie voor de fiscale, juridische, en financiële professiona Economisch strafrecht Fiscaal strafrecht Fraude Geweld Mensenhandel Moord & doodslag Terrorisme Verkeersstrafrecht Wapens & munitie Zeden Actueel 'Man had 20.000 euro over voor moord op Sittardenaar' (1limburg.nl) OM eist celstraffen tegen mannen uit Berkel-Enschot en Vlijmen voor cocaïnesmokkel via nepbedrijf (BD.nl Het gerechtshof Den Haag heeft vandaag een verdachte veroordeeld voor, onder meer, een poging tot doodslag, verkrachting en zware mishandeling van hetzelfde slachtoffer. Het gerechtshof heeft hem.

Strafrechtadvocaat – vernieling - Strafrecht-advocaat

Van mishandeling is sprake wanneer iemand een ander opzettelijk pijn doet of letsel toebrengt. Als u verdachte bent van mishandeling, kan ik u bijstaan als advocaat. Eenvoudige en zware mishandeling. De wet maakt onderscheid tussen twee vormen van mishandeling: eenvoudige mishandeling en zware mishandeling Poging zware mishandeling strafrecht zijn handelen heeft verdachte anderen echter juist U kunt de tekst inclusief afbeeldingen exporteren. Bij klikken wordt een externe website met een relatieoverzicht geopend op overheid. Mishandeling. Over het algemeen valt onder mishandeling gedrag waarbij de verdachte een ander pijn of letsel toebrengt Zittingsrooster strafrecht Arnhem Home; Zoeken Menu. Dit is een afdruk van een pagina op Mensenhandel, poging tot zware mishandeling, dwang(pro forma) 13.30: Breda: In vereniging ontucht plegen met een wilsonbekwame (3 verdachten, militaire kamer) Dinsdag 2 februari. Tij Zware mishandeling. Zware mishandeling betekent dat u iemand zwaar letsel toebrengt. Als u dit alleen probeert heet dat poging tot (toebrengen) zwaar lichamelijk letsel. Bijvoorbeeld een gebroken kaak of gebroken been. Niet elke botbreuk is trouwens (juridisch) zwaar lichamelijk letsel. De straf voor zware mishandeling hangt van meerdere zaken af

Strafrechtadvocaat - mishandeling - Strafrecht-advocaa

Zware mishandeling is strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Het gaat om het opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengen aan een ander. Er is sprake van zwaar lichamelijk letsel als iemand een ziekte heeft die geen uitzicht op volkomen genezing overlaat, als iemand ongeschikt is geworden om zijn beroep uit te oefenen, en als een vrouw haar vrucht afdrijft of doodgaat Standpunt advocaat zware mishandeling Breda. De strafrecht advocaat stelt het navolgende. Het slachtoffer geeft aan schouderklachten te hebben. De strafrechtadvocaat stelt hiertoe dat het slachtoffer deze klachten al had voordat het geweldsincident heeft plaatsgevonden en daarvoor al onder behandeling was

Veroordeling voor zware mishandeling tijdens voetbalwedstrijd. Na de zaak van de waterpolozusjes, moest de strafrechter onlangs opnieuw vaststellen dat in een sportsituaties de strafrechtelijke grenzen overschreden waren. Dit keer ging het om een voetballer die op 29 oktober jl. schuldig werd bevonden aan zware mishandeling Onder mishandeling in de zin van artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht dient niet alleen worden verstaan het aan een ander toebrengen van lichamelijk letsel of pijn - zonder dat daarvoor een rechtvaardigingsgrond bestaat (vgl

eenvoudige mishandeling. Eenvoudige mishandeling betekent niet dat een rechter hier licht (eenvoudig) over denkt. Eenvoudige mishandeling is een vorm van mishandeling waarbij (doorgaans) het letsel beperkt is gebleven tot bijvoorbeeld blauwe plekken, een (eenvoudige) breuk of een scheefstaande tand Van Boom Advocaten te Utrecht - gespecialiseerd in strafrecht, civiel recht en bestuursrecht. Eerste gesprek gratis. Voor spoed 24 uur per dag bereikbaa Dagvaarding zware mishandeling in Breda. Bij mishandeling gaat het erom dat u iemand anders opzettelijk lichamelijk letsel heeft toegebracht. Een eenvoudige klap of trap kan al mishandeling opleveren, maar voor zware mishandeling is echter meer nodig

Zware mishandeling Zware mishandeling is als iemands handeling erop gericht is om iemand zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. Zware mishandeling is strafbaar gesteld in artt. 302 en 303 Wetboek van Strafrecht. De strafmaxima op zware mishandeling varieert in deze artikelen van 8 tot en met 9 jaren gevangenisstraf Mishandeling is het toebrengen van verwondingen of pijn of andere schade tegen het lichaam van een persoon gericht. Als u of iemand in uw omgeving verdacht wordt van mishandeling is het belangrijk om een deskundige advocaat in te schakelen. De advocaten van ons kantoor hebben veel ervaring met de behandeling van strafzaken, waaronder ook met (zware) mishandelingszaken Over 01-mishandeling-advocaat.nl 01-mishandeling-advocaat.nl is een initiatief van het StrafrechtadvocatenNetwerk.nl, een landelijk netwerk van gespecialiseerde strafrechtadvocaten in heel Nederland. Onze advocaten zijn gespecialiseerd allen gespecialiseerd in het strafrecht. Wilt u deskundige rechtsbijstand van een ervaren strafrechtadvocaat, meld uw strafzaak dan geheel gratis en.

(zware) mishandeling, openlijk geweld - Van Gessel

Werkcollege 3 pathologie blok 2.3 2016-2017 met antwoorden Proef/oefen tentamen 8 Oktober 2017, vragen en antwoorden Formeel strafrecht WC 1 - Vragen en antwoorden Leerdoelen Schema art 359a Sv Proef/oefen tentamen Juni, vragen en antwoorden Samenvatting Natuur Hoofdstuk 1 Herkansing memo's - Cijfer: 26 van de 40 punten totaal Uitspraak Tentamen 12 juni 2007, vragen en antwoorden Verplichte. Gebruik aanhalingstekens om meerdere zoekwoorden als één zoekterm te gebruiken (lichamelijk letsel) Het is mogelijk hieronder direct op bewezen of vrijgesproken delict te zoeken 2019-2020 Resit DDC Augus Strafrecht 2 werkgroep opdracht week 1 Strafrecht 2 werkgroep opdracht week 3 Strafrecht week 7 opdrachten WS1 hoofdstuk 5 - Samenvatting van het boek Inleiding Strafrecht Colleges Strafrecht bijz. ow hoorcolleges Strafrecht kennisclips uitgewerkt Weekschema hc IPR 2020-2021 Werkgroep uitwerkingen 3,4,6, Strafrecht2, uitwerkingen Verplichte opgaven, Antwoorden van. Hoger beroep Strafrecht overig. 31 augustus 2020. ECLI:NL: GHSHE:2020:4150. Op 31 en de verdachte terzake van mishandeling (feit 2) en poging tot zware mishandeling (feit 3 primair) vrijgesproken. De verdachte is terzake van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht (feit 3 subsidiair).

Hoofdpijn - VTH Advocatuur

Video: Mishandeling - straf

Advocaten Amsterdam Nederland

Wetboek van strafrecht zware mishandeling Datum van publicatie: 02.01.2019 Bij besluit van 17 december heeft de korpschef van de politieregio Limburg-Noord hierna: Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren In het strafrecht wordt onderscheid gemaakt tussen een eenvoudige mishandeling en zware mishandeling. Hierbij wordt gekeken naar de intentie van de dader en naar het letsel. Dader of slachtoffer? In veel gevallen is niet duidelijk wie er begon met de mishandeling. De Politie gaat er meestal vanuit dat er sprake is van één dader en één slachtoffer Kruimelmenu. Home; Nieuws; Ga naar content Getuigen gezocht van zware mishandeling Laatste update: 26-01-2021 | 10:07. Wormerveer - Op woensdag 20 januari is rond 21:20 uur een 33-jarige man zwaar mishandeld door vier personen op de Stationsstraat samenspanning tot zware mishandeling met terroristisch oogmerk artikel 304b wetboek van strafrecht. mishandeling naasten of ambtenaar in functie artikel 304 wetboek van strafrecht. geweld; openlijke geweldpleging (art. 141 sr) mishandeling (art. 300 sr

Bedreiging nader bekeken | Zakelijk: Juridisch

Mishandeling (art. 300 Sr) - STRAFRECHTZAKEN.N

Zware mishandeling. Een ander persoon bedreigen met brandstichting; Een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen bedreigen. Openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen. Als de algemene veiligheid van de goederen of personen in gevaar komen bij de verlening van een dienst Strafeis tegen agent voor zware mishandeling 03 Feb, 07:36 Agent Iquillio B. hoorde dinsdag achttien maanden celstraf waarvan zeventien voorwaardelijk onder aftrek van de tijd voorarrest met een proeftijd van drie jaar tegen zich eisen Het gerechtshof Den Haag veroordeelde hem in hoger beroep tot een taakstraf van 100 uur voor mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. De verdachte stelde tegen deze veroordeling beroep in cassatie in. In cassatie wordt onder meer geklaagd over de bewijsvoering van het hof op het punt van het (voorwaardelijk) opzet op mishandeling Het gerechtshof Den Haag heeft vandaag een 38-jarige man veroordeeld voor de dood van een baby van ongeveer 13 maanden. De verdachte heeft in september 2009, tijdens het oppassen op de 11 weken oude baby van zijn toenmalige vriendin, de baby zo heftig door elkaar geschud dat ernstig hersenletsel is ontstaan. De baby is 11 maanden later aan de gevolgen hiervan overleden Veroordeling voor zware mishandeling tijdens voetbalwedstrijd Na de zaak van de waterpolozusjes, moest de strafrechter onlangs opnieuw vaststellen dat in een sportsituaties de strafrechtelijke grenzen overschreden waren. Dit keer ging het om een voetballer die op 29 oktober jl. schuldig werd bevonden aan zware mishandeling

Zware mishandeling - 01-strafrecht-advocaat

Wat is de straf voor mishandeling De straf voor hangt sterk af van de situatie en de impact op het slachtoffer. Zo is de maximumstraf voor een zogenoemde eenvoudige mishandeling 3 jaar en die voor een zware 12 jaar. Het is aan de rechter om hierover te oordelen Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. 2. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie. 3 Zware mishandeling na kritiek op rijgedrag. Video 21 jan. Het gaat helemaal mis in Amsterdam als een voetganger een automobilist aanspreekt op zijn rijgedrag in de nacht van 19 op 20 september Als het letsel zwaarder is (zoals een complexe botbreuk of inwendig letsel) dan kan er sprake zijn van zwaar lichamelijk letsel. Het is de Officier van Justitie die bepaalt waar u voor wordt vervolgd. Op eenvoudige mishandeling staat een maximumstraf van drie jaren gevangenisstraf of een (maximale) werkstraf Zware mishandeling is strafbaar gesteld in artikel 302 van het Wetboek van Strafrecht. Zware mishandeling is het opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebrengen aan een ander. In artikel 82 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht staat wat zwaar lichamelijk letsel precies inhoudt

Mishandeling is in art. 300 van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld. Uit dit artikel volgt dat mishandeling in beginsel kan worden bestraf met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of een geldboete van de vierde categorie (maximaal € 16.750,-) Naast eenvoudige mishandeling kent ons wetboek ook andere varianten van mishandeling. Mishandeling met voorbedachte rade (artikel 301 Sr), zware mishandeling (artikel 302 Sr), zware mishandeling met voorbedachte rade (artikel 303 Sr) en mishandeling van een vader, moeder, partner, echtgenoot, eigen kind of ambtenaar in functie (artikel 304 Sr) Mishandeling kent verschillende gradaties, zoals met het gevolg van zwaar lichamelijk letsel of dood, met voorbedachten rade of zware mishandeling. Het eerste verschil tussen 'openlijke geweldpleging' en 'mishandeling' bestaat eruit dat openlijke geweldpleging plaats dient te vinden op een plek waarvoor het voor publiek waarneembaar is Voor mishandeling zonder ernstig letsel is 3 jaar gevangenisstraf mogelijk en 4 jaar als het met vootbedachten rade gebeurt. Heeft de mishandeling de dood tot gevolg dan is max. 6 resp. 9 jaar gevangenisstraf mogelijk Lees ook | Verdachte zware mishandeling en brandstichting in woning Dokkum blijft vastzitten . De vrouw werd in de nacht van 26 op 27 april 2020 ernstig mishandeld in haar woning aan de Schans Hof: Smartengeld na poging tot zware mishandeling gepleegd met voorbedachten rade € 2500. meervoudige kamer, sector strafrecht, voor zover dit is gewezen tussen [appellant] als benadeelde partij en [geïntimeerde] als verdachte. Bij memorie van grieven (met producties).

 • Cirque du Soleil full show.
 • Judea Jezus.
 • Camping Nuenen.
 • Miss Holland 1976.
 • Zondag met Lubach Televizier Ring.
 • Trattoria Sophia Rotterdam.
 • Niki Lauda vrouw.
 • Goldwing aanhanger.
 • FPV drone.
 • Yorkshire Terrier fokker gelderland.
 • Schadeformulier herroepen.
 • Hellhounds taverly Dungeon.
 • Witte Winterheide Intratuin.
 • Vragenlijst software evaluatie.
 • CD rippen Windows 10.
 • Weg van jou recensie.
 • ProtonMail Thunderbird.
 • Nee/Nee sticker Den Haag.
 • Motorrad kaufen.
 • SmugMug ervaringen.
 • Volleybal Decathlon.
 • Koppel discozwemmen.
 • Hits 2015 Nederland.
 • LEGO City Undercover wiki.
 • I Am Legend dog.
 • Yamaha frame accu 36V 11Ah 400Wh.
 • Dark Pokémon.
 • Kweekbak met verlichting.
 • Ace Ventura youtube.
 • PlayStation Now server down.
 • VW Transporter wiki.
 • Aafje zorghotel Rotterdam.
 • Hectopascal naar mbar.
 • Gratis WinZip Windows 10.
 • UV C straling.
 • Facebook update 2020.
 • Windows 10 64 bit kopen.
 • Kweekbak met verlichting.
 • Witte stip zout behandeling.
 • Ongewenste aanrakingen.
 • Hotel Americain Amsterdam.