Home

Hectopascal naar mbar

Convert hectopascals to millibar - pressure converte

Hectopascal Omzetten Naar Milliba

De bar is een natuurkundige eenheid van druk, gelijk aan 100.000 pascal. Vroeger werd in de meteorologie de luchtdruk uitgedrukt in millibar (mbar); tegenwoordig wordt daar de officiële eenheid hectopascal voor gebruikt, die precies dezelfde waarde heeft. 1 Bar. is gelijk aan. 2,088.54 psf A millibar (mb) is 1/1000th of a bar, a unit for measurement of pressure. It is not an SI unit of measure, however it is one of the units used in meteorology when describing atmospheric pressure. The SI unit is the pascal (Pa), with 1 millibar = 100 pascals (a hectopascal) ›› Definition: Hectopascal Bar naar Pascal omrekenen. Het omrekenen van Bar naar Pascal doe je eenvoudig en snel via Omrekenen.nl. Op deze pagina kun je kiezen uit het omrekenen van Bar naar Pascal, HectoPascal, KiloPascal en MegaPascal. Je vult hierboven simpelweg het aantal Bar dat je wilt omrekenen in de gewenste calculator in. Vervolgens klik je op de Omrekenen button

1 Hectopascal = 100 Pascal: 10 Hectopascal = 1000 Pascal: 2500 Hectopascal = 250000 Pascal: 2 Hectopascal = 200 Pascal: 20 Hectopascal = 2000 Pascal: 5000 Hectopascal = 500000 Pascal: 3 Hectopascal = 300 Pascal: 30 Hectopascal = 3000 Pascal: 10000 Hectopascal = 1000000 Pascal: 4 Hectopascal = 400 Pascal: 40 Hectopascal = 4000 Pascal: 25000 Hectopascal = 2500000 Pascal: 5 Hectopascal = 500 Pasca De hectopascal is een eenheid die is afgeleid van de SI -eenheid pascal. De eenheid heeft het symbool hPa. Een hectopascal is gelijk aan 10 2 Pa, ofwel 100 pascal. De hectopascal wordt gebruikt ter vervanging van de oudere millibar (1 millibar = 1 hectopascal precies). Een hectopascal is gelijk aan een millibar en ongeveer 0,001 atmosfeer Hectopascal naar Newton per vierkante meter. Converteren tussen de eenheden (hPa → N/m²) of Zie de conversietabe Pa or mbar The SI derived unit for pressure is the pascal. 1 pascal is equal to 0.01 mbar. Note that rounding errors may occur, so always check the results. Use this page to learn how to convert between pascals and millibars. Type in your own numbers in the form to convert the units! ›› Quick conversion chart of Pa to mbar. 1 Pa to mbar = 0.

Convert hectopascal to millibar - Conversion of

 1. Hectopascal (symbol hPa) is a SI unit, the international system of units now recommended for all scientific purposes. SI units have now replaced c.g.s. units and Imperial units. However, conversion is easy. 1000 hPa are equal to 1000 mbar, which is equal to 750 mm of mercury in a barometric column, which is 0.987 of the average atmospheric pressure, which on global average is 1013 millibars or.
 2. Hoeveel Pascal is 1 Millibar? Eenheden omzetten online: lengte(m, inch, feet,..), volumes (liter, gallon, pint,..), temperaturen (farenheit, celcius, kelvin), etc.
 3. Omrekenen eenheden van druk: gratis online conversie van millibar naar hectopascal, bar, atmosfeer, pascal, kwik, water, pound per vierkante inch, etc
 4. Gebruik dit makkelijk gereedschap om snel Millibar te converteren als een eenheid van Dru

Instant free online tool for pascal to millibar conversion or vice versa. The pascal [Pa] to millibar [mbar] conversion table and conversion steps are also listed. Also, explore tools to convert pascal or millibar to other pressure units or learn more about pressure conversions De luchtdruk wordt tegenwoordig vaak aangeduid in hectopascal (symbool hPa, 100 pascal), een eenheid die precies gelijk is aan de niet-SI-eenheid millibar. Praktisch is dit een atmosferische druk van 1013 hPa, wat de standaarddruk op zeeniveau is en overeenkomt met 1013 mbar. In de reologie en petrologie wordt met veel hogere drukken gewerkt 1 Pa = 1 · 10-5 bar Pa staat voor pascal; 1 Pa = 1 N/m² = 1 kg/(m·s²) psf: 1 psf = 47,88 Pa psf staat voor pound per square foot (ook wel lb/sq ft) hPa: 1 hPa = 100 Pa De hectopascal wordt veel gebruikt om de luchtdruk weer te geven 1 hPa = 1 mbar torr: 1 torr = 133,322 Pa een torr is gelijk aan mmHg oftewel millimeter kwik kolom mH 2

Millibar Omzetten Naar Hectopascal

 1. hectopascal to bar (hPa—bar) measurement units conversion. Astronauts and pilots who have to work at high altitudes use pressure suits to compensate for the low air pressure
 2. How many hPa in 1 bar? The answer is 1000. We assume you are converting between hectopascal and bar. You can view more details on each measurement unit: hPa or bar The SI derived unit for pressure is the pascal. 1 pascal is equal to 0.01 hPa, or 1.0E-5 bar. Note that rounding errors may occur, so always check the results
 3. Gebruik dit makkelijk gereedschap om snel Kilopascal te converteren als een eenheid van Dru
 4. Druk omrekenen is een gratis online calculator voor het omrekenen van metrische en imperiale eenheden van druk. Omrekenen tussen pascal, kilopascal, megapascal, bar, atmosfeer, torr, pondkracht/vierkante duim (psi), kilogramkracht/vierkante centimeter, milliba
 5. 1 pascal is equal to 0.01 hectopascal, or 1.0E-5 bar. Note that rounding errors may occur, so always check the results. Use this page to learn how to convert between hectopascals and bars. Type in your own numbers in the form to convert the units! ›› Quick conversion chart of hectopascal to bar. 1 hectopascal to bar = 0.001 ba
 6. De bar is een niet-SI-eenheid van druk, maar is wel een blijvend erkende eenheid die heel vaak in de industrie en het dagelijkse leven gebruikt wordt. Het is daarvoor een praktische eenheid, omdat de luchtdruk op aarde ongeveer 1 bar is, en de bar bij het SI-stelsel aansluit, in tegenstelling tot de verouderde eenheid atmosfeer (atm).. De SI-eenheid van druk is de pascal (Pa)

Bar Omzetten Naar Hectopascal

hectopascal (hPa) pascal (Pa) Bar and its multiples. bar (bar) millibar (mbar) Atmosphere. technical atmosphere (at) physical atmosphere (atm) Other pressure units. newton per square meter (Nm-2) pound per square inch (psi) Torr (Torr) millimeter of mercury (mmHg) millimeters water column (mmH2O unitsconverters.com helpt bij de conversie van verschillende meeteenheden zoals hPa naar Bar via multiplicatieve conversiefactoren De centimeter waterkolom of centimeter waterdruk, in eenheden geschreven als cm H 2 O, is een verouderde eenheid voor druk.Het is de druk van 1 cm water met een temperatuur van 4 °C bij een luchtdruk van 1 atm op een oppervlakte van 1 m 2.De waarde van de cmH 2 O is afhankelijk van de grootte van de versnelling van de zwaartekracht en dus afhankelijk van de specifieke plaats op aarde Free Convert hectopascal (hPa) to millibar (mbar) Converter calculator in pressure units, hectopascal to millibar conversion table and from hectopascal to.

Free Convert millibar (mbar) to hectopascal (hPa) Converter calculator in pressure units, millibar to hectopascal conversion table and from millibar to oth.. 1 pascal is equal to 0.00014503773800722 psi, or 0.01 mbar. Note that rounding errors may occur, so always check the results. Use this page to learn how to convert between pounds/square inch and millibars. Type in your own numbers in the form to convert the units! ›› Quick conversion chart of psi to mbar. 1 psi to mbar = 68.94757 mbar

Converteren Hectopascal naar Bars (hPa → bar

Following the adoption of the Pascal as the SI unit of pressure, meteorologists chose the hectopascal as the international unit for measuring atmospheric pressure. (1 hPa = 100 Pascals = 1 mb.) The millibar is still often used in weather reports and forecasts for the public, but the term hectopascal is increasingly being used, especially on the Continent in general and France, in particular Naar navigatie springen Naar zoeken springen Een kwikbarometer volgens Torricelli : boven de kwikkolom is het (vrijwel) vacuüm dus de luchtdruk kan gemeten worden als de hoogte van de kolom in mm De eenheid mmHg [1] of vaak ook mm Hg (spreek uit millimeter kwik, millimeter kwikkolom of millimeter kwikdruk) is een niet- SI -eenheid voor het aangeven van de mate van druk

Free online pressure conversion. Convert 1,010 hectopascal to millibar (hPa to mbar). How much is 1,010 hectopascal to millibar Free Convert hectopascal (hPa) to bar Converter calculator in pressure units, hectopascal to bar conversion table and from hectopascal to other pressure u.. De atmosfeer komt beter overeen met de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau, en is gedefinieerd als volgt: 1 atm = 101.325 Pa; kortom net iets meer dan 1 bar. Luchtdruk wordt ook vaak uitgedrukt in millibar of hectopascal. Hierbij geldt dat 1 millibar exact gelijk is aan 1 hectopascal. 1 atmosfeer is dan dus 1013 millibar en 1013 hectopascal 1013 hPa (hectopascal) 101.3 kPa (kilopascal) 0.1013 MPa (megapascal) 1.032972524 kgf/cm2 (kg per sq. cm) 10329.725237466 kgf/m2 (kg per sq. meter) 1013 mbar (millibar) 1.013 bar 0.999753269 atm (standard atmosphere) 1.032972524 at (technical atmosphere) 759.812484579 torr 10329.726743741 mmH2O (mm of water) 759.812484579 mmHg (mm of mercury

Convert from Hectopascal to Millibar. An awesome anonymous User Term Millibar is a metric unit of pressure mainly used in European countries and is derived directly from the bar pressure unit which equals 1,000 mbar. In SI units 1 mbar equals 100 pascals. The millibar is most commonly used to measure barometric pressure for meteorological purposes and low range gas pressures due to its very small value

Met behulp van deze tool, conversie van Hectopascal naar haar andere varianten en vice versa kan zijn gemakkelijk gedaan millibar Een millibar (mbar) is een eenheid om de luchtdruk aan te geven. Een millibar is de kracht van 100 Newton per vierkante meter. Een luchtdruk van 1000 millibar is gelijk aan het gewicht van een luchtkolom van 750 mm kwikdruk op zeeniveau bij 0 gr. C. en op 45 gr. van de evenaar 1020 hPa (hectopascal) 102 kPa (kilopascal) 0.102 MPa (megapascal) 1.040110537 kgf/cm2 (kg per sq. cm) 10401.105372375 kgf/m2 (kg per sq. meter) 1020 mbar (millibar) 1.02 bar 1.006661732 atm (standard atmosphere) 1.040110537 at (technical atmosphere) 765.062916358 torr 10401.106889058 mmH2O (mm of water) 765.062916358 mmHg (mm of mercury

Afghani #1 & Pink Kush - 2x Rubol Josephine 135w & 1x Red

Free online pressure conversion. Convert hectopascal to millibars (hPa to mbar). How much is hectopascal to millibars? +> with much ♥ by CalculatePlu The pascal (symbol: Pa) is the SI derived unit of pressure used to quantify internal pressure, stress, Young's modulus, and ultimate tensile strength.The unit, named after Blaise Pascal, is defined as one newton per square metre and is equivalent to 10 barye (Ba) in the CGS system. The unit of measurement called standard atmosphere (atm) is defined as 101,325 Pa

Pressure conversion from hectopascal (millibar) to bar in your phone, tablet or computer Hectopascal (hPa - Metric), pressure. The pascal (symbol: Pa) is the SI derived unit of pressure or stress (also: Young's modulus and tensile strength). It is equivalent to one newton per square meter. In everyday life, the pascal is most commonly used in the form of hectopascal (1 hPa = 100 Pa) Free Convert 30 hectopascal (hPa) to bar Converter calculator in pressure units,30 hectopascal to bar conversion table and from 30 hectopascal to other pres.. De formule om Pa te converteren naar hPa is 1 Pascal = 0.01 Hectopascal. Pa is 100 keer Kleiner dan hPa. Voer de waarde van A in en druk op Convert om waarde te krijgen in hPa. Bekijk onze Pa naar hPa converter. Een omgekeerde berekening nodig van hPa naar Pa? U kunt onze hPa naar Pa Converter bekijken Calcular la equivalencia de millibar [mbar] <—> hectopascal [hPa] 1 millibar [mbar] = 1 hectopascal [hPa] De: A: Potencial y voltaje eléctrico ¿Sabía usted que es posible medir el poco voltaje (hasta 10 voltios) por su sabor? ¡Dé clic para averiguar cómo! More about Pressure. A.

Omzetten Druk, Bar - Convertworld

This page features online conversion from hectopascal to bar. These units belong to the same measurement system: Metric. If you need to convert hectopascal to another compatible unit, please pick the one you need on the page below. You can also switch to the converter for bar to hectopascal Convert from Millibar to Hectopascal. An awesome anonymous User Term

Pressure: millibar, bar, pascal, exapascal, petapascal, terapascal, gigapascal, megapascal, kilopascal, hectopascal, dekapascal, decipascal, centipascal, millipascal, micropascal, nanopascal, picopascal, femtopascal, attopascal, newton/square meter, newton/square centimeter, newton/square millimeter, kilonewton/square meter, microbar, dyne/square centimeter, kilogram-force/square meter. most frequently searched: unit converter, currency converter, online calculator, conversion from Pa to kg/m2 - Pa to mm H2O - N/m2 to kg/m2 - N/m2 to mm H2O - Pa to hPa - Pa to mbar - N/m2 to hPa - N/m2 to mbar - Pa to mmHg - Pa to torr - N/m2 to mmHg - N/m2 to torr - Pa to kPa - N/m2 to kPa - Pa to PSI - N/m2 to PSI - Pa to bar - N/m2 to bar. Instant free online tool for hectopascal to millibar conversion or vice versa. The hectopascal [hPa] to millibar [mbar] conversion table and conversion steps are also listed. Also, explore tools to convert hectopascal or millibar to other pressure units or learn more about pressure conversions unitsconverters.com helpt bij de conversie van verschillende meeteenheden zoals Pascal naar Hectopascal via multiplicatieve conversiefactoren

The bar is a metric unit of pressure, but not part of the International System of Units (SI). It is defined as exactly equal to 100,000 Pa (100 kPa), or slightly less than the current average atmospheric pressure on Earth at sea level (approximately 1.013 bar). By the barometric formula, 1 bar is roughly the atmospheric pressure on Earth at an altitude of 111 metres at 15 °C unitsconverters.com helpt bij de conversie van verschillende meeteenheden zoals Hectopascal naar Pascal via multiplicatieve conversiefactoren Hectopascal Naar 1000 pounds per square inch: 1.45 * 10-5: Hectopascal Naar Attopascal: 10 * 10 19: Hectopascal Naar Bar: 0.001: Hectopascal Naar Barye: 1 000: Hectopascal Naar Centimeter kwik: 0.075006: Hectopascal Naar Centimeter van water: 1.019745: Hectopascal Naar Centipascal: 10 000: Hectopascal Naar Decibar: 0.01: Hectopascal Naar. Instant free online tool for bar to pascal conversion or vice versa. The bar to pascal [Pa] conversion table and conversion steps are also listed. Also, explore tools to convert bar or pascal to other pressure units or learn more about pressure conversions Hectopascal is a synonym of millibar. As nouns the difference between hectopascal and millibar is that hectopascal is while millibar is a non-si unit of pressure equal to 100 pascals, used primarily to report atmospheric pressure

Convert millibar to hPa - Conversion of Measurement Unit

Pressure conversion from bar to hectopascal (millibar) in your phone, tablet or computer Instant free online tool for hectopascal to psi conversion or vice versa. The hectopascal [hPa] to psi [psi] conversion table and conversion steps are also listed. Also, explore tools to convert hectopascal or psi to other pressure units or learn more about pressure conversions

Instant free online tool for hectopascal to pascal conversion or vice versa. The hectopascal [hPa] to pascal [Pa] conversion table and conversion steps are also listed. Also, explore tools to convert hectopascal or pascal to other pressure units or learn more about pressure conversions hectopascal v / m (natuurkunde), een eenheid voor druk, gelijk aan 10 2 pascal, 100 pascal of 0,1 kilopascal, weergegeven met symbool hPa. Eén hectopascal is een factor 100 groter dan de SI-eenheid pascal (symbool: Pa) Verwante begrippen. ba

Bar naar Pascal » Omrekenen

Beside mbar and atm, units you may encounter include torr (1/760 atm), millimeters of mercury (mm Hg), centimeters of water (cm H 2 O), bars, foot sea water (FSW), meter sea water (MSW), Pascal (Pa), newtons per square meter (which is also a Pascal), hectopascal (hPa), ounce-force, pound-force, and pounds per square inch (PSI) Dus benaderd is 1 bar= 1atm=1 kgf/cm² (wat soms foutief 1 kilo druk genoemd wordt). Als men dus zegt die band moet opgepompt worden tot 2,2 kilo bedoelt men dus 2,2 bar, maar het is wel foutief. Vroeger werd in de meteorologie de luchtdruk uitgedrukt in millibar ( mbar ); tegenwoordig wordt daar de eenheid hectopascal voor gebruikt, die precies dezelfde waarde heeft Bar Hectopascal; 1 bar: 1000 hPa: 2 bar: 2000 hPa: 3 bar: 3000 hPa: 4 bar: 4000 hPa: 5 bar: 5000 hPa: 6 bar: 6000 hPa: 7 bar: 7000 hPa: 8 bar: 8000 hPa: 9 bar: 9000. Convert from Bar to Hectopascal. An awesome anonymous User Term Please note that 1 millibar = 1 hectopascal = 100 pascal = 100 N/m2 So 1 bar = 1000 mbar = 1000 hectopascal. Enter pressure quantity in the second column of following array and the conversion will be performed automatically in all other units

1011 hPa (hectopascal) 101.1 kPa (kilopascal) 0.1011 MPa (megapascal) 1.030933091 kgf/cm2 (kg per sq. cm) 10309.330913207 kgf/m2 (kg per sq. meter) 1011 mbar (millibar) 1.011 bar 0.997779423 atm (standard atmosphere) 1.030933091 at (technical atmosphere) 758.312361214 torr 10309.332416508 mmH2O (mm of water) 758.312361214 mmHg (mm of mercury hectopascal pound-force ⁄ nautical mile²: 1 hPa = 77 107 309.4 lbf/nmi²: 77 107 309.4 × p hPa = p lbf/nmi²: hectopascal pound-force ⁄ picometer²: 1 hPa = 2.248089434478 × 10-23 lbf/pm²: 2.248089434478 × 10-23 × p hPa = p lbf/pm²: hectopascal millibar: 1 hPa = 1 mbar: 1 × p hPa = p mbar: hectopascal millimeter of wate How many millimeters of mercury in a hectopascal: If p hPa = 1 then p mmHg = 0.7500616827 × 1 = 0.7500616827 mmHg. How many millimeters of mercury in 6 hectopascals: If p hPa = 6 then p mmHg = 0.7500616827 × 6 = 4.5003700962 mmHg. Note: Hectopascal is a metric unit of pressure

Converteren Hectopascal naar Pascal (hPa → Pa

pascal [Pa] , kilopascal [kPa] , hectopascal [hPa] , meganewton/vierkante millimeter , meganewton/vierkante meter , Kilonewton/vierkante millimeter , Kilonewton/vierkante meter , newton/vierkante millimeter , newton/vierkante centimeter , newton/vierkante meter , bar , millibar , kilogram kracht/vierkante centimeter , kilogram kracht/vierkante. 1475 hPa (hectopascal) 147.5 kPa (kilopascal) 0.1475 MPa (megapascal) 1.504081414 kgf/cm2 (kg per sq. cm) 15040.814141424 kgf/m2 (kg per sq. meter) 1475 mbar (millibar) 1.475 bar 1.455711818 atm (standard atmosphere) 1.504081414 at (technical atmosphere) 1106.340981988 torr 15040.816334668 mmH2O (mm of water) 1106.340981988 mmHg (mm of mercury Convert pressure How to convert a pressure ? Enter a value then select the pressure units (from & to Example : Bar to Pascal) . You can choose the significant digit mmHg↔Bar 1 Bar = 750.0617 mmHg mmHg↔mbar 1 mmHg = 1.333224 mbar mmHg↔ubar 1 mmHg = 1333.223653 ubar mmHg↔kgf/m2 1 mmHg = 13.595098 kgf/m2 mmHg↔kgf/cm2 1 kgf/cm2 = 735.57095224086 mmHg mmHg↔kgf/mm2 1 kgf/mm2 = 73535.460784314 mmHg mmHg↔gf/cm2 1 mmHg = 1.35951 gf/cm2 mmHg↔psi 1 psi = 51.714840248762 mmH 1 Hectopascal = 1.0E-16 Exapascal 2 Hectopascal = 2.0E-16 Exapascal 4 Hectopascal = 4.0E-16 Exapascal 5 Hectopascal = 5.0E-16 Exapasca

How to use Pressure Converter Select the unit to convert from in the input units list. Select the unit to convert to in the output units list. Enter the value to convert from into the input box on the left. The conversion result will immediately appear in the output box One hectopascal is equivalent to one millibar; one standard atmosphere is exactly equal to 101.325 kPa or 1013.25 hPa or 101325 Pa. The corresponding Imperial unit is pounds per square inch (psi). Content

Hectopascal - Wikipedi

1 atm = 1.01325 bar = 101.3 kPa = 1.013 10 5 Pa = 14.696 psi (lb f /in 2)= 760 mmHg =10.33 mH 2 O = 760 torr = 29.92 inHg = 1013 mbar = 1.0332 kg f /cm 2 = 33.90 ftH 2 O Since 1 Pa is a small pressure unit the unit hectoPascal (hPa) is widely used, especially in meteorology Pascal a Hectopascal (Pa a hPa). Conversión de unidades de presión. En este video el ingeniero Angel Suarez, realiza algunos ejemplos de la conversión de uni.. Hektopascal in bar (1) = ? [hPa] × 100 [hPa / hPa] (2) = (1)[hPa] / 100000 [bar/hPa] (2) = ? [bar] Tehát a váltószám: 100 / 100000 = 0,001 Bar / Hektopascal Tlak. Tlak je fyzikální veličina, obvykle označovaná symbolem p nebo P (z anglického pressure), vyjadřující poměr velikosti síly F, působící kolmo na rovinnou plochu a rovnoměrně spojitě rozloženou po této ploše, a.

DrukmeetapparatuurPrOp1 natuurkunde HAVO

Converteren Hectopascal naar Newton per vierkante meter

Psi : Psi is the abbreviation of pound per square inch, and is widely used in British and American. 1 psi = 6,894.76 Pascals. Bar : The bar is a unit of measurement for pressure. It is widely used in the daily life particularly in European countries, though that is a non-SI unit. 1 bar is equal to 100,000 Pascals, which is close approximately to atmospheric pressure, so it is often used to. The pressure value 1088 hPa (hectopascal) in words is one thousand and eighty-eight hPa (hectopascal). This is simple to use online converter of weights and measures. Simply select the input unit, enter the value and click Convert button. The value will be converted to all other units of the actual measure

Convert Pa to mbar - Conversion of Measurement Unit

Hectopascal (symbol hPa) is an SI unit, the international system of units now recommended for all scientific purposes. SI units have now replaced c.g.s. units and Imperial units. However, conversion is easy. 1000 hPa is equal to 1000 mbar, which is equal to 750 mm of mercury in a barometric column, which is 0.987 of the average atmospheric pressure, which on global average is 1013 millibars or. This page features online conversion from bar to hectopascal. These units belong to the same measurement system: Metric. If you need to convert bar to another compatible unit, please pick the one you need on the page below. You can also switch to the converter for hectopascal to bar Many translated example sentences containing hectopascal - German-English dictionary and search engine for German translations Synonym of Hectopascal: English Wikipedia - The Free Encyclopedia Pascal (unit) The pascal (symbol: Pa) is the SI derived unit of pressure, internal pressure, stress, Young's modulus and ultimate tensile strength, and is defined as one newton per square metre. It is named after the French polymath Blaise Pascal. See more at Wikipedia.org

Hectopascal to Bar. Metric conversion calculator. 1 Hectopascal equals 0.001 Bar 1 Bar equals 1 000 Hectopascal Measurement units: Pressur A unit of measurement of atmospheric pressure equal to one millibar. It is named after the French mathematician Blaise Pascal. A hectopascal is equal to 100 pascals and 14.503 × 10−5 (0.00014503) psi. Some altimeter Kollsman window settings ar In 1982 wierd da veranderd zodoanig dat een standoarddruk uutgedrukt wierd as 100 kPA of 1 bar. Gelykoardige drukêenheedn. Een druk van 1 atmosfeer kan uutgedrukt wordn in de volgende êenheedn: 1,01325 bar; 1013,25 hPa (hectopascal) 1013,25 mbar (millibar) 760 torr, genoemd achter Torricelli, en gelyk an de druk van 1mm kwi The pressure value -803 hPa (hectopascal) in words is minus eight hundred and three hPa (hectopascal). This is simple to use online converter of weights and measures. Simply select the input unit, enter the value and click Convert button. The value will be converted to all other units of the actual measure

The pressure value -929 hPa (hectopascal) in words is minus nine hundred and twenty-nine hPa (hectopascal). This is simple to use online converter of weights and measures. Simply select the input unit, enter the value and click Convert button. The value will be converted to all other units of the actual measure The hectoPascal is the modern replacement unit for the millibar: one hPa = one millibar = one thousandth of a bar. The millibar was introduced by the British meteorologist Sir Napier Shaw in the early 1900s bar Een bar is een handzame eenheid van druk (ongeveer gelijk aan de vroegere 'atmosfeer'). Hij is gedefinieerd als 10 5 pascal, waarbij 1 pascal de standaardeenheid van druk is in het internationale stelsel (het S.I.). De atmosferische druk schommelt rond een waarde van iets boven 1 bar (de standaardwaarde voor de atmosferische druk is 1,013..

Many translated example sentences containing hectopascal - Spanish-English dictionary and search engine for Spanish translations Deze eenheid kan je omzetten naar hectoPascal door het getal in mm kwikdruk (Hg) met 1,333 te vermenigvuldigen. Zo komt 760 mm Hg (760 mm Hg) overeen met 1013 hPa. Praktisch: Aan de achterzijde van de meeste aneroïdebarometers (dat zijn de meest voorkomende mechanische barometers) vind je meestal een instelschroef The pressure value 492 hPa (hectopascal) in words is four hundred and ninety-two hPa (hectopascal). This is simple to use online converter of weights and measures. Simply select the input unit, enter the value and click Convert button. The value will be converted to all other units of the actual measure The pressure value 1011.4 hPa (hectopascal) in words is one thousand and eleven point four hPa (hectopascal). This is simple to use online converter of weights and measures. Simply select the input unit, enter the value and click Convert button. The value will be converted to all other units of the actual measure

Hectopascal, 大阪市. 1,261 likes · 18 talking about this. HECTOPASCALには、LA / HAWAIIより毎週USアパレル、カーケアグッズが入荷しています! お近くにお越しの際は是非お越し下さい Dit product voldoet aan de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EG en de EMC-richtlijn 2014/30/EG en voldoet aan de eisen van de EN 60947-5-1. Dit product voldoet niet aan de normeisen voor de rail- en spoorindustrie en moet daarom door de gebruiker afzonderlijk voor de speciale applicatie worden getest hectopascal - Zelfstandignaamwoord 1. (natuurkunde), een eenheid voor druk, gelijk aan 10 2 pascal, 100 pascal of 0,1 kilopascal, weergegeven met symbool hPa ♢ Eén hectopascal is een factor 100 groter dan de SI-eenheid pascal (symbool: Pa) Woordherkomst afgeleid van pascal met het voorvoegsel hecto-van het Griekse έκατό

 • Standaarddeviatie Engels.
 • Haptoglobine labo.
 • Campanile Zevenaar te koop.
 • Tau wiskunde.
 • Autoroute Epe.
 • Mercedes GLC review 2020.
 • Maria die zoude naar Bethlehem gaan YouTube.
 • Lays chips uitdeelzakjes.
 • Sinterklaasjournaal spelletjes.
 • Madsummer Yacht.
 • OVO meaning.
 • Hulu streaming.
 • Plattegrond Camping Sint Maartenszee.
 • Joodse rouwrituelen.
 • Fast and Furious.
 • Yahoo privacy dashboard.
 • Yveltal Pokémon GO.
 • 15 7600K.
 • Xenos ladder wit.
 • Leap Castle verhaal.
 • Waar komen Joden toch vandaan Feyenoord versie.
 • Puppy socialiseren.
 • Waar ligt het Ruhrgebied.
 • Echte liefde test.
 • Cabo Verde eilanden.
 • Hooikoorts medicijnen desloratadine.
 • Mechelse herder problemen.
 • Vrouwen verleiden met woorden.
 • Leeuwarder Courant contact.
 • Email SOMA.
 • Tekstbord Bij onze gastouder.
 • Albababy jas.
 • Auto Motor Klassiek.
 • Opendeurdag KU Leuven.
 • Hoesjes Samsung Galaxy A50.
 • FvD wiki.
 • PowerShell store.
 • Godfather conceptuele kunst 2 januari.
 • Ballon molly vis.
 • Ajax kijken.
 • TicTacPhoto gratis.