Home

Aantal moorden per land

(aantal moorden per 100.000 inwoners) Honduras: 90,4; Venezuela: 53,7; Belize: 44,7; El Salvador: 41,2; Guatemala: 39,9; Jamaica: 39,3; Swaziland: 33,8; Saint Kitts en Nevis: 33,6; Zuid-Afrika: 31.. Hier werden in 2012 per 100.000 inwoners 85,5 mensen omgebracht. Ter vergelijking: het wereldwijde gemiddelde ligt op 6,2, in Nederland komt per 100.000 inwoners slechts 0,9 inwoner om door moord Voor het eerst in jaren kwam de Venezolaanse overheid met officiële data. De cijfers zijn schokkend en laat Caracas van plek 58 in 2015 naar de eerste plek stijgen in 2016. Goed voor een.. In Zwitserland en Oostenrijk is het moordcijfer het laagst. Het moordcijfer van België ligt 2,5 keer hoger dan dat van Nederland. Rusland staat in Europa op de eerste plek met 9,5 moorden per 100 duizend inwoners, gevolgd door Bulgarije met 3,6 per 100 duizend inwoners

In Noord- en Zuid-Amerika is het gemiddelde aantal moorden het hoogste, met 17,2 per 100.000 mensen, gevolgd door Afrika met 13 moorden per 100.000. In Europa zijn er gemiddeld 3 moorden en in.. In 2012 werden daar 7172 moorden gepleegd, hetgeen neerkomt op 90,4 moorden per 100.000 inwoners. In heel Zuid- en (in mindere mate) Midden-Amerika zijn de cijfers hoog; Venezuela staat tweede (53,7 moorden per 100.000 inwoners) en Belize is het derde land (44,7 moorden per 100.000 inwoners) op deze ranglijst Het aantal militaire doden in nazi-gevangenschap ligt rond de 3,1 miljoen, terwijl het aantal gestorven militairen in Japanse krijgsgevangenschap ongeveer 540.000 bedraagt. Tevens worden militairen gerekend tot het land waar ze in dienst waren. Neem als voorbeeld een Amerikaanse militair die voor de Britse luchtmacht vliegt Op Finland na is er geen enkel land in West-Europa waar zoveel moorden worden gepleegd als in België. Het verschil is echt wel spectaculair: in ons land heb je twee keer meer kans om vermoord te. Europa en Azië kwamen in de top 50 niet voor. De ranglijst is gebaseerd op het aantal moorden per inwonersaantal in 2011. De top 5: 1. San Pedro Sula, Honduras, met 719.447 inwoners en 1.143.

El Salvador schakelt oud-burgemeester Giuliani van New

Welke landen hebben de hoogste moordcijfers? - Wel

 1. In 2019 zijn tot op heden 113 moorden gepleegd. Dat zijn er zeven meer dan in 2018. Dat jaar eindigde de teller op 106, het absolute laagterecord sinds Elsevier Weekblad in 1992 begon het aantal moorden te registreren.. De moord op de 44-jarige advocaat Derk Wiersum op 18 september in Amsterdam is één van de schokkendste zaken
 2. Cijfers over moorden in Nederland Tot het jaar 2001 bedroeg het aantal moorden (en doodslagen) in Nederland ongeveer 250 per jaar. Dat aantal is terug gelopen in de periode tussen 2001-2010: het gemiddeld aantal moorden is nu 150-180 per jaar. Gemiddeld is er in 22 procent van alle moordzaken sprake van betrokkenheid van meerdere daders
 3. Internationaal gezien weinig moorden in Nederland In Europa behoort Nederland tot de landen waar relatief weinig moorden worden gepleegd. Het laagste aantal moorden per 100 duizend inwoners hebben Luxemburg, Noorwegen en Zwitserland. In Rusland, de Baltische landen en enkele Oost-Europese landen is het relatieve aantal moorden het hoogst
 4. Volgens gegevens van de VN over 2015 is het aantal moorden per 100.000 inwoners nog veel hoger in Brazilië en Colombia (27 per 100.000), Venezuela (57), Honduras (64) en El Salvador (104). In de VS..
 5. In absolute cijfers betekent dat 22.000 moorden in 2012 tegenover 157.000 op het Amerikaanse continent of 135.000 in Afrika. Verenigde Naties 8. Europese moorden vooral in Oost-Europ
 6. Met 108 ligt het aantal moorden weer op het niveau van 2016 (109) en ook op 1973, het jaar waarin harddrugs als cocaïne en vooral heroïne voor een sterke stijging in het aantal moorden zorgden. 1973 was volgens moordatlas.nl het eerste jaar waarin in Nederland meer dan 100 moorden werden gepleegd

Corona statistieken: aantal besmettingen en overledenen per land wereldwijd op basis van de ECDC gegevens zoals gepubliceerd op 25 januari 2021. Het ECDC publiceert wekelijks op donderdag nieuwe cijfers. En het aantal vaccinaties op basis van gegevens van OWID zoals gepubliceerd op 1 februari 2021 Infografiek: verkeersongevallen per EU-land, type weg, vervoerswijze en leeftijd Van het totale aantal dodelijke ongevallen in de EU is 46% autopassagiers. 54% zijn kwetsbare weggebruikers, die opgedeeld worden in 21% voetgangers, 14% motorrijders, 8% fietsers en 11% gebruikt andere vervoerswijzen In 2017 steeg het aantal dodelijke slachtoffers door geweld aanzienlijk. En dat in àlle regio's van ons land. Dat blijkt uit definitieve cijfers van de fed.. Twee jaar geleden werden 5433 moorden gepleegd, of 60,2 per 100.000 inwoners (het internationale gemiddelde bedraagt 6,4 moorden per 100.000 inwoners. In het noordelijke Amazonegebied zag de dunbevolkte deelstaat Acre, met 870.000 inwoners, zijn aantal moorden ook fors toenemen in 2017 als gevolg van de cocaïneproductie in Bolivia en Peru

De ranglijst wordt aangevoerd door Letland (6 moorden), voor Litouwen (4), Estland (2,2) en Malta (2). Hekkensluiter is Luxemburg met 0,3 moorden per 100.000 inwoners. In totaal werden in 2017 in.. De onderzoekers stelden vast dat er in Letland drie jaar geleden per honderdduizend inwoners 5,64 moorden moesten worden opgetekend. Daarna volgden Litouwen (4,92), Estland (2,51) en België (1,96). Anderzijds wijzen de onderzoekers erop dat dertien lidstaten dat jaar minder dan één moord per honderdduizend burgers hadden laten optekenen Honduras is het land waar het grootste aantal moorden per hoofd van de bevolking plaatsvindt: 86 op elke 100 duizend mensen. De bendes zijn hier voor een groot deel verantwoordelijk voor en de. 158 gevallen van moord en doodslag, dat is gemakkelijk gerekend, 10 op de miljoen inwoners. Hoe zit dat in andere landen? In Zuid Afrika, het land van moer mekaar, hebben ze zo'n 58 miljoen inwoners, en jaarlijks zo'n 14.000 moord en doodslag gevallen. Komt op een 240 per miljoen. 95% vind plaats in de relationele sfeer

Infographic: zoveel mensen worden jaarlijks wereldwijd

 1. st gevaarlijke land van Latijns-Amerika
 2. Aantal moorden in Amerika vorig jaar laagste sinds 1969 WASHINGTON (AP) - Het aantal moorden per 100 000 inwoners is vorig jaar in de Verenigde Staten gedaald tot het laagste niveau in 27 jaar
 3. De uitbraak van COVID-19 in Mexico verlamt de strijd van het land tegen drugskartels. Terwijl de meeste misdaadcijfers door de lockdown een dalende trend vertonen, schiet het aantal moorden omhoog
 4. Venezuela is het gevaarlijkste land van Latijns-Amerika als je kijkt naar het aantal moorden. Het heeft dit jaar een triest record behaald met circa 27.875 mensen die een gewelddadige dood stierven

Dit zijn de 30 meest gewelddadige steden ter werel

Beschrijving: De kaart die hier wordt weergegeven, laat zien hoe Bevolking per land varieert. De kleurtint van het land komt overeen met de grootte van de indicator. Hoe donkerder de kleurtint, hoe hoger de waarde. Referenties: CIA World Factbook - Tenzij anders vermeld, voor informatie op deze pagina correct is met ingang van 1 Januari 2020 Het aantal moorden in de criminele sfeer fluctueert sterk over de tijd en van land tot land. Interpersoonlijke moorden (als gevolg van huiselijk geweld, maar ook van bijvoorbeeld uit de hand gelopen caféruzies) komen wereldwijd beduidend minder vaak voor, maar deze cijfers zijn wel een stuk stabieler over de tijd heen

Met 91.6 moorden per 100.000 inwoners heeft het Midden-Amerikaanse land Honduras al jaren het hoogste aantal moorden ter wereld. Veel daarvan zijn afrekeningen door bendeleden Elk jaar wereldwijd 490.000 moorden Beeld UNKNOWN PE Author 2 januari 2009, 8:33. Elk jaar zijn wereldwijd ongeveer 490.000 mensen het slachtoffer van moord. Dat is een veelvoud van het aantal. Het land heeft maar liefst vier steden in de top 10 van de lijst met de meeste moorden. Op de eerste plaats staat Caracas, de hoofdstad van Venezuela, met 4308 doden in 2016. Op een bevolking van 3,3 miljoen maakt dat 130 moorden per 100.000 inwoners

Laagste aantal moorden in 20 jaar - CB

In de onderstaande tabel geven we het aantal aan COVID-19 overleden personen aan per miljoen inwoners per land. Dit in tegenstelling tot andere statistieken, die overlijden koppelen aan het aantal besmettingen Het aantal moorden dat in 2015 werd gepleegd in Nederland, is het laagste in twintig jaar. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag publiceerde Welke land heeft de meeste doden door het coronavirus? On nummer 1 staat nog steeds China. Maar snel komt Italie erachter aan & Amerika. Het zal niet zo lang duren voordat Italie China heeft ingehaald met circa 5000 nieuwe besmettingen per dag. Hieronder een lijst met aantal besmettingen & doden per land door het coronavirus

Daarbij is gecorrigeerd voor de grootte van elk land door niet het aantal slachtoffers, maar de verkeersmortaliteit (verkeersdoden per inwoner) onderling te vergelijken. Als het gaat om de verbetering in verkeersveiligheid gemeten als de daling in het aantal verkeersdoden per land in 2018 ten opzichte van 2010, dan staat Nederland op de 29 e plaats (van de 32) met een stijging van 6% Het aantal moorden in ons land neemt al langer af, de laatste tien jaar met zo'n 30 procent. Halverwege de jaren 90 lag het aantal moorden gemiddeld nog op 250 per jaar, nu is dat gedaald naar 144 Het aantal moorden in de Braziliaanse staat Ceara, in het noordoosten van het Zuid-Amerikaanse land, is de afgelopen dagen bijna vervijfvoudigd. Sinds de militaire politie is gaan muiten om betere. Het hoogste cijfer werd geregistreerd in 1992, toen het land zijn ergste dagen doormaakte door terrorisme: 79,4 per 100.000 inwoners. Volgens de cijfers van de politie is het aantal moorden dit jaar met 4,6 procent gedaald, van 11.609 gewelddadige sterfgevallen tussen 1 januari en 4 december 2019 tot 11.070 moorden in dezelfde periode van dit jaar

In Amsterdam is het aantal moorden het hoogst. Bijna 3 slachtoffers op de 10.000 personen (cijfers van de afgelopen 5 jaar). Ook in Rotterdam en Den Haag is het aantal moorden hoger dan gemiddeld. Wat is het aantal moorden in de rest van Europa? Met 0,87 slachtoffers per 100.000 inwoners is Nederland dus behoorlijk veilig Overzicht Coronavirus Coronavirus in cijfers: het aantal besmettingen, doden en genezen patiënten Een coronaviruspatiënt in Rome. Beeld EPA. Het coronavirus Covid-19 houdt de wereld in zijn greep Het aantal moorden in België en Nederland met resp.1,6 en 0,9 moorden per 100.000 inwoners lag in 2012 in België 0,7% hoger dan in Nederland. Het verschil in percentage ligt ook aan het feit dat de Nederlandse wetgeving andere rechtsregels kent dan België. In België stijgen de cijfers van moord en doodslag Niet alleen terrorisme, ook moord is sinds de jaren '90 fors afgenomen. In die jaren '90 werden in Nederland gemiddeld 250 mensen per jaar vermoord, tegenwoordig zijn dat er 130. En ook al zijn, wederom, 130 moorden er nog steeds 130 teveel, de aantallen en percentages dalen, en dat is goed nieuws. Het wordt tijd om tot bezinning te komen De stijging van het aantal moorden betekent een trendbreuk. Een eenduidige verklaring is er niet. De afgelopen 25 jaar - in de periode 1992-2016 - zijn 4.974 moorden gepleegd. Dat zijn er gemiddeld 199 per jaar. In de jaren negentig lag dit gemiddelde met 250 veel hoger - met een uitschieter van 281 in 1995

Brazilië noteerde 61.619 intentionele en gewelddadige doden (zoals moord) in 2016, het grootste aantal reeds geregistreerd in het land. Dat zijn 171 doden per dag, een stijging van 3,8 % in vergelijk met 2015. Anders gezegd: 29,9 op elke 100.000 inwoners worden op die manier een slachtoffer. De gegevens werden vandaag vrijgegeven op een jaarversla - Huur een aantal detectives (30 tot 50 per land is genoeg) - Wacht op een bericht in je inbox met als titel Detective - Kijk waar de persoon zich bevind en probeer vast diegene te vermoorden (zo kun je zien of diegene is ondergedoken of niet) - Is deze speler niet ondergedoken dan vlieg je naar het land waar diegene is De moor (Belga) In Mexico hebben vorig jaar zeker 34.582 moorden plaatsgevonden. Het gaat om het hoogste aantal sinds het land in 1997 begon met het bijhouden van de telling. Dat meldt het secretariaat.

Wereldwijd werden 464

Het aantal moorden in Venezuela is de afgelopen 15 jaar relatief verviervoudigd. Dat zegt het Geweld Observatorium, een onafhankelijk instituut in het Zuid-Amerikaanse land. In 2013 zouden er tot. Het aantal moorden in ons kikkerlandje neemt af. In het afgelopen jaar werden 110 mensen het slachtoffer van moord of doodslag: 76 mannen en 34 vrouwen. Dit vertaalt zich naar een daling van tien moorden ten opzichte van 2015. Er is al veel langer sprake van een dalende trend in moordend Nederland. In 2006 werden nog 160 mensen vermoord

Moord - Wikipedi

 1. ste moorden worden gepleegd
 2. Het CBS houdt het aantal moorden in Nederland sinds 1996 bij.Sinds dat jaar heeft het statistische bureau niet zo weinig moorden geteld als in 2014. Het aantal moorden bedraagt dus 144 en dat zijn er bijna drie per week.Drie te veel zullen veel mensen zeggen - het was ook onze eerste reactie. Maar vergeleken met veel andere landen (zeker buiten Europa) komt Nederland er met 144 moorden heel.
 3. SAN SALVADOR (ANP/EFE) - Het aantal moorden in het Midden-Amerikaanse land El Salvador is in 2010 iets gedaald. De politie meldde woensdag dat de teller dit jaar op 3882 staat
 4. Het aantal moorden op vrouwen (femicide) en het geweld tegen homoseksuelen en transgenders blijft toenemen. Ook leidt het politieoptreden tot steeds meer dodelijke slachtoffers. Jongeren, vooral zwarte jongeren, worden het vaakst vermoord, met een percentage van 69,9 moorden per 100.000 jongeren tussen 15 en 29 jaar oud
 5. In Nederland kwamen vorig jaar 120 mensen om het leven door moord of doodslag: 77 mannen en 43 vrouwen. Dit is het laagste aantal in twintig jaar, meldt CBS.. Ruim de helft van de vrouwen die in de afgelopen vijf jaar zijn vermoord, werd omgebracht door de partner of een ex. Bij vermoorde mannen was een kennis of vriend vaak de dader

Slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog - Wikipedi

Het aantal moorden in de Braziliaanse staat Ceara, in het noordoosten van het Zuid-Amerikaanse land, is de afgelopen dagen bijna vervijfvoudigd. Sinds de m.. Het aantal moorden in de Amerikaanse stad New York is nog nooit zo laag geweest als in 2014 Aantal zwangerschapsafbrekingen stijgt licht. Het totale aantal zwangerschapsafbrekingen (inclusief overtijdbehandelingen) lag sinds het jaar 2000 rond de 33.000 per jaar. Vanaf 2008 daalde het aantal zwangerschapsafbrekingen op jaarbasis. In 2015 en 2017 was er een lichte stijging te zien en in 2016 een lichte daling Tegenwoordig hebben de Seychellen het hoogste aantal gevangenen per 100.000 inwoners ter wereld. We beoordelen de bewering als onwaar . Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 2.

Bijna nergens in Europa meer moorden dan in België

De 50 gevaarlijkste steden ter wereld - gebaseerd op

Aantal moorden is in 2019 licht gestegen naar 113 - E

Het aantal moorden is in 2019 met 30 procent gedaald in El Salvador, een van de meest gevaarlijke landen ter wereld. Volgens de regering is dat een gevolg van haar strijd tegen criminele organisaties AMSTERDAM - Amsterdam behoort tot de Europese hoofdsteden met de meeste moorden en andere gevallen van een onnatuurlijke dood per inwoner Het aantal moorden dat per jaar in Nederland gepleegd wordt, is al een aantal jaren aan het dalen. Dit klinkt misschien vreemd, aangezien er veel in het nieuws komt over de liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Door al dit nieuws heb je wellicht een vertekend beeld van het aantal moorden dat er gepleegd wordt

Moorden in Nederland: feiten en cijfers Mens en

Vaccinaties per land De cijfers in de tabel hierboven gaan over het aantal covid-19-vaccinatiedoses die zijn toegediend per 100 mensen in de bevolking van een land Nederland is een dichtbevolkt land, tenminste dat is toch wel de algemene opinie. Met bijna een gemiddelde van 450 inwoners per vierkante kilometer is ons land inderdaad dichtbevolkt. Toch staan we pas op plaats 23 van de wereld qua dichtbevolktheid. Het kan echt nog veel drukker. Onderstaand zijn de 10 dichtstbevolkte landen ter wereld. Ridgway werd veroordeeld voor 49 moorden en bekende er meer dan 71. De Green River Killer vermoordde vrouwen en meisjes. De meeste van zijn slachtoffers waren prostituees. De bijnaam van Green River Killer ontving Ridgway van de pers nadat de lichamen van zijn eerste vijf slachtoffers werden opgevist uit de Green River Vanaf 1965 is het aantal moorden in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag vrijwel continu gestegen. In de periode 1965-1990 is de kans om slachtoffer te worden van moord of doodslag in de drie grootste steden verzevenvoudigd. Vanaf 1990 is het aantal slachtoffers gestabiliseerd Het huidige aantal besmettingen, overlijdens en genezen mensen per land. Het aantal mensen besmet met COVID-19 en het aantal genezen mensen, wereldwijd. Wereldkaart inladen. Bronnen: Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE.

Minder slachtoffers moord en doodslag in 201

Laagste aantal moorden in 20 jaar. 29 juli 2016 redactie Een reactie plaatsen. Nederland een relatief veilig land Rusland staat in Europa op de eerste plek met 9,5 moorden per 100 duizend inwoners, gevolgd door Bulgarije met 3,6 per 100 duizend inwoners De moord op Floyd is één van de vele moorden die de politie in de VS per jaar pleegt. In 2019 werden wel 1099 mensen door de politie vermoord, gemiddeld zo'n 3 mensen per dag. Een kwart van de dodelijke slachtoffers is zwart, terwijl zwarte mensen slechts 13 procent van de bevolking in het land uitmaken Hier is het aantal ambtenaren per land in Europa en het aandeel in de bevolking. Dus als we Frankrijk moeten vergelijken met vergelijkbare landen en in verhouding zien we dat er 1,2 miljoen meer ambtenaren zijn dan in Duitsland, 1,4 miljoen meer ambtenaren dan in Italië, 1,6 miljoen meer ambtenaren dan in Spanje en 2.4 miljoen meer ambtenaren dan in het Verenigd Koninkrijk Het CBS houdt het aantal moorden in Nederland sinds 1996 bij.Sinds dat jaar heeft het statistische bureau niet zo weinig moorden geteld als in 2014. Het aantal moorden bedraagt dus 144 en dat zijn er bijna drie per week.Drie te veel zullen veel mensen zeggen - het was ook onze eerste reactie. Maar vergeleken met veel andere landen (zeker buiten Europa) komt Nederland er met 144 moorden heel.

Aantal moorden in Mexico nog nooit zo hoog NO

Aantal moorden door verwarde personen stijgt. Voor het eerst in jaren is het aantal gevallen van moord en doodslag in Nederland gestegen. En flink ook: de 159 'moorden' van 2017 zijn er liefst 48. In 'coronajaar' 2020 bleef het aantal moorden gelijk, maar de criminele liquidaties nemen wel snel af. Corona heeft dit jaar op zo'n beetje alles invloed gehad, maar het aantal gevallen van.

De laatste moordcijfers bevestigen: België is een veilige

In Mexico hebben vorig jaar zeker 34.582 moorden plaatsgevonden. Het gaat om het hoogste aantal sinds het land in 1997 begon met het bijhouden van de telling. Dat meldt het secretariaat voor de. Het aantal moorden in de Braziliaanse staat Ceara, in het noordoosten van het Zuid-Amerikaanse land, is de afgelopen dagen bijna vervijfvoudigd. Sinds de militaire politie is gaan muiten om betere salarissen te krijgen zijn binnen twee dagen 51 mensen van het leven beroofd. Normaal bedraagt het aantal moorden per dag ongeveer zes

surfen in mexico | SurfKaravaan

Dit jaar 108 moorden, waaronder vier studentes

Aantal actieve militairen per land. Volgend is een lijst van landen gerangschikt op het aantal actieve militairen in hun krijgsmacht. Daarnaast wordt ook het aantal reservisten en het totaal aangegeven. De data komt van de World Almanac en de Militaire Balans 2003-2004 Aantal moorden per ras (slachtoffers / criminelen) Van 1995 tot 2018 in de Verenigde Staten, jaar na jaarVergelijking van zwarten of Afro-Amerikanen (BAA) en.. Zuid-Nederland: aantal moorden stijgt. BREDA - Het zuiden van het land heeft in 2010 te maken gekregen met een verdubbeling van het aantal geweldsdoden ten opzichte van 2009

GenocideVogels kijken in Honduras | Stichting Vlamingen in de WereldDe gevaarlijkste steden ter wereld | Top 10 Tips

Het aantal gevallen van moord en doodslag is vorig jaar flink gedaald. Er kwamen 119 mensen door geweld om het leven, 39 minder dan in 2017. Sinds het begin van deze eeuw is het aantal. Het aantal moorden in tweede beogen we inzicht te krijgen in verklaringen voor de recente daling van moord en doodslag in ons land. 100.000 inwoners per jaar. De daling van moord en. Het gemiddelde aantal testen per dag, berekend over zeven dagen. De testen waarvan de uitslag nog niet bekend is, zijn niet meegenomen in dit gemiddelde. Waarde van zaterdag 23 januari - vrijdag 29 januari · Bron: RIVM. Positief geteste personen. 11,4%. 0,1 meer dan de vorige waarde Gemiddeld 58 moorden per dag in Zuid-Afrika 12/09/2019 In Zuid-Afrika zijn in een jaar tijd 21.022 mensen vermoord, wat neerkomt op gemiddeld 58 moorden per dag Ook blijkt dat het aantal moorden in het Zuid-Amerikaanse land in de afgelopen veertien jaar vervierdubbeld is. Het observatorium schat dat er dit jaar zo'n 24.700 mensen zijn overleden als gevolg van geweld. Dit betekent dat het aantal moorden per 100.000 inwoners gestegen is van 73 in 2012 naar 79 in 2013. De meeste slachtoffers zijn mannen Er is een interactieve kaart van Zaanstad gepubliceerd, met de uitslagen per stembureau. Wonen in de regio; factsheet Zaanstad 2019-04-18 00:00:00 / Freek Versteeg tel:+3165007183

 • Photopea.
 • Miami founding.
 • Mehrweg vertaling.
 • Turnpakje Kind.
 • Citroenmelisse thee maken.
 • Brommer quad.
 • Analoge fotografie Rotterdam.
 • Dorische tempel.
 • Allround lasser.
 • Kaartjes ophangen muur.
 • Smoothing brush reviews.
 • LEGOLAND Billund.
 • Jumbo gratis boodschappen spelregels.
 • Sirius afzuigkap onderdelen.
 • Gitaarband ontwerpen.
 • Iona gebouw Driebergen.
 • Beste isotone sportdrank wielrennen.
 • Stokkende groei betekenis.
 • Olympische Winterspelen 2014 schaatsen.
 • Lars Kepler Spegelmannen.
 • Instagram foto's afdrukken.
 • Mau Mau spelregels.
 • Frans II van Oostenrijk.
 • Garth Brooks Albums.
 • Hogescholen Zuid Holland.
 • More Itz Drimmelen.
 • Five Finger Death Punch songs.
 • Symptomen allergie hond bij volwassenen.
 • KNLTB invallen competitie.
 • Wijn zonder etiket.
 • JavaScript modules.
 • Yahoo privacy dashboard.
 • Teervlekken verwijderen kleding.
 • Babyslofjes leer.
 • Inwendige echo ervaringen.
 • Yule betekenis.
 • Wanneer is de fax uitgevonden.
 • IKEA catalogus 2020 België.
 • Kinderhorloge Swatch.
 • Vroom Engels.
 • Gezichtsmake up aanbrengen.