Home

RAAP archeologisch onderzoek

RAAP: geofysisch archeologisch onderzoek

RAAP voert haar geofysische onderzoeken uit volgens deze - in de KNA Leidraad. Geofysisch onderzoek overgenomen - richtlijn. Voor een link naar de Guideline zie: www.sikb.nl. Links en downloads . Bekijk ook het project over het onderzoek op de Bordeelschans in onze webetalage En bekijk onze digitale brochure over geofysisch onderzoek Geheel vrijblijvend en zonder kosten kunt u bij ons een offerte aanvragen voor archeologisch of cultuurhistorisch onderzoek en advies. U ontvangt van ons een duidelijk voorstel met een heldere kostenraming. Omdat elke offerte maatwerk is, toegesneden op uw specifieke situatie, hebben we geen standaard prijslijst RAAP helpt u met alle facetten van erfgoedzorg en -ontzorging: van beleidsondersteuning en archeologienota's tot opgravingen en specialistisch onderzoek, evenals beheer en ontsluiting. Ruim 100 medewerkers verspreid over vestigingen in België en Nederland staan tot uw dienst. Lees meer Archeologisch onderzoek in een 'schuldig landschap': concentratiekamp Amersfoort: gemeenten Amersfoort en Leusden, archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek. RAAP-rapport 2197. RAAP, Weesp

RAAP: offerte aanvrage

 1. Naar aanleiding van de aanleg van een bassin voor groententeelt, werd in 2018 door RAAP België een archeologisch onderzoek uitgevoerd op het terrein van de Stokstormehoeve in Deinze, Oost-Vlaanderen. Naast een reeks middeleeuwse en post-middeleeuwse sporen en vondsten kwam één bijzonder interessante context aan het licht
 2. Bijlage 2 Archeologisch onderzoek RAAP-notitie 367
 3. RAAP is met Archeologisch onderzoek naar resten uit WO II voorloper - mede door pionierswerk op de Grebbeberg - en heeft inmiddels diverse opgravingen en begeleidingen uitgevoerd. Onderzoek naar Kamp Amersfoor
 4. Archeologisch beleid. Alle locaties waarvan vastgesteld is dat er (mogelijk) waardevolle cultuurhistorische resten bovengronds en ondergronds aanwezig zijn (of in potentie in de bodem bewaard zijn gebleven), zijn opgenomen op de archeologische beleidskaart

RAAP België Archeologie Erfgoed Archeologienot

 1. U bent op zoek naar expertise en ondersteuning op vlak van archeologie, landschappelijk of bouwkundig erfgoed? RAAP helpt u met alle facetten van erfgoedzorg en -ontzorging: van beleidsondersteuning en archeologienota's tot opgravingen en specialistisch onderzoek, evenals beheer en ontsluiting. Ruim 100 medewerkers verspreid over vestigingen in België en Nederland staan tot uw dienst
 2. RAAP, voorheen bekend als RAAP Archeologisch Adviesbureau, is een Nederlands onderzoeks- en adviesbureau dat archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek verricht in Nederland en Vlaanderen.Het is het oudste nog bestaande financieel onafhankelijke onderzoeksinstituut in de archeologie van de Benelux en gerekend naar het aantal werknemers inmiddels ook veruit het grootste van Nederland
 3. De gemeente Bodegraven heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau opdracht gegeven een inventariserend archeologisch onderzoek uit te voeren ten behoeve van de aanleg van het bedrijventerrein Rijnhoek in de gemeente Bodegraven. Het inventariserend archeologisch onderzoek heei^ tot doel eventueel in het plangebied aanwezige archeologische waarden in kaart te brengen. Op basis van de resultate
 4. RAAP Archeologisch Adviesbureau voert voor ons de archeologische onderzoeken uit. Elke gemeente heeft een archeologiebeleid. Daarin staat welke aanvullende archeologische onderzoeken nodig zijn. Deze moet TenneT vóór de bouw van de nieuwe verbinding realiseren, zodat er geen geschiedenis verloren gaat
 5. Archeologisch Adviesbureau OFFERTE aanvragen regio NOORD-Nederland Als u onderstaande gegevens invult, dan nemen wij zo snel mogelijk (normaliter binnen 24 uur) uw aanvraag in behandeling en nemen (indien nodig) telefonisch contact met u op om uw offerteverzoek mondeling met u door te nemen

RAAP: Archeologisch onderzoek naar resten uit WO I

Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek. BAAC is het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie. U kunt bij ons terecht voor alle facetten van archeologisch onderzoek en bouwhistorisch onderzoek. Wij zijn bovendien sterk in specialistische disciplines, zoals kleurhistorisch onderzoek en jaarringenonderzoek RAAP-RAPPORT 1967 Archeologisch onderzoek op acht locaties in de gemeente Littenseradiel Een inventariserend veldonderzoek ten behoeve van de verdiepingsslag FAMKE. 12 Bij de bespreking van de resultaten van het veldonderzoek wordt soms onderscheid gemaakt tussen ophogings- en bewoningslagen RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. RAAP-RAPPORT 304 Wij zijn dé specialist in archeologisch onderzoek in het kader van bouwprojecten en aanlegprojecten! 030-7620705 informatie@transect.n

RAAP België Archeologie Erfgoe

 1. Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (karterend booronderzoek) RAAP-notitie 4339 / eindversie, 8 november 2012 [5] 2 Voorgaand onderzoek In 2011 is door RAAP een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd op de diverse delen van de Vliegbasis Twenthe (Boshoven e.a., 2012). In verreweg het grootste dee
 2. Rijksuniversiteit Groningen founded in 1614 - top 100 university. Sluiten. Menu en zoeken; Contact; My University; Student Porta
 3. RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldo Plangebied Wooldrik-Sportvelden, gemeente Borne; archeologisch
 4. RAAP deed er in 2020 archeologisch onderzoek. #archeologie #opgraving 5 Likes Like Comment Share. RAAP 1,603 followers 1w. Report this post Op 12.
 5. RAAP Archeologisch Adviesbureau RAAP Archeologisch Adviesbureau is een Nederlands onderzoeks- en adviesbureau dat archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek verricht in Nederland en Vlaanderen
 6. <> RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V., 2006 telefoon: 020-463 4848 telefa x: 020-463 4949 E-mail: r~ap@raap.nl RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voo rtvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de advie2en

RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. A12 BRAVO, project 8 te Harmeien, gemeente Woerden; archeologisch vooronderzoek: een bureau-en inven- RAAP Naast meer dan 100 andere archeologische sieraden uit Gelderland staat de vroegmiddeleeuwse kralenketting centraal die RAAP vorig jaar heeft opgegraven bij Paleis Het Loo. Tijdens het archeologisch onderzoek werden drie graven uit de 7e eeuw aangetroffen. In twee graven lagen halssnoeren van glaspastakralen RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. RAAP-RAPPORT 193 Door RAAP is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de locatie Single 56 in Odijk, provincie Utrecht. Gelet op de urgentie ivm bouwactiviteiten en de kwaliteit van deze vindplaats heeft de Archeologische Werkgroep 'Leen de Keijzer' uit Houten de storthopen van de opgegraven proefsleuven nader onderzocht. Ook is een niet verder onderzocht spoo

RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade - Verwerking van uitgevoerd archeologisch onderzoek in de kaartbeelden : het sinds 2007, in het kader van bestemmingsplannen, ontwikkelingen en vergunningaanvragen, uitgevoerde archeo In opdracht van Rijkswaterstaat en Arcadis voert RAAP sinds 9 maart archeologisch onderzoek uit op de locatie van het voormalige Kartuizerklooster aan de Kloosterweg bij Raamsdonksveer. We verwachten tijdens het onderzoek een deel van de gracht die om het klooster lag te vinden Archeologisch beleid. Alle locaties waarvan vastgesteld is dat er (mogelijk) waardevolle cultuurhistorische resten bovengronds en ondergronds aanwezig zijn (of in potentie in de bodem bewaard zijn gebleven), zijn opgenomen op de archeologische beleidskaart RAAP Archeologisch adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. [3

Archeologisch onderzoek: een opgraving By ProjectLeader drs. I.R.P.M. (RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V) Briels and drs. I.A. (RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V) Schute Cit RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. een archeologische evaluatie en waardering van de kasteelsite te Mierlo; gemeente Geldrop-Mierlo, provinci RAAP-RAPPORT 3144 Onderzoeksgebied historische dijk KRW IJssel, locatie Stobbenweerd, gemeente Deventer Archeologisch onderzoek: een archeologische begeleiding 4 Samenvatting In opdracht van Ploegam BV heeft RAAP een archeologische begeleiding uitgevoerd in verband met ontgraving van een deel van een historische dijk in de gemeente Deventer RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. Plangebied Markeweg 2A nabij Valthermond, gemeente Borger-Odoorn; archeologisch

RAAP Archeologisch adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. Naar een realistische en duurzam onderzoek te laten uitvoeren naar eventuele archeologische waarden in het gebied om deze in kaart te kunnen brengen en veilig te kunnen stellen voor toekomstig onderzoek. Stichting RAAP Archeologisch Adviesbureau kreeg in 2001 de opdracht een archeologische verwachtingskaart te maken voor het 280 hectare grote plangebied RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. Bedrijfsterrein Rode Beek, gemeente Brunssum en gemeente Onderbanken; archeologisch RAAP Archeologisch onderzoek: begeleiding RAAP-notitie 4829 / eindversie, 1 juli 2014 [4] 1 Inleiding 1.1 Kader In opdracht van de gemeente Rheden heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in de periode maart t/m juni 2014 een archeologische begeleiding conform protocol proefsleuven uitgevoerd i BORGER - Sinds kort is het archeologisch adviesbureau RAAP begonnen met een tweede archeologisch onderzoek in de woonwijk Daalkampen in Borger. Het gaat om een gebied ten noorden van Poolse Bevrijderslaan. In de bodem zitten resten van prehistorische huizen. Nadat er zorgvuldig opgravingen zijn gedaan wordt er in het voorjaar de grond bouwrijp gemaakt.

1 RAAP Archeologisch Adviesbureau datum: ons kenmeric 12849RTVA doe behandeld dcwr: drs C N Kruidhof uw brief van: uw referentie: bijlage(n): 1 betreft: Programma van Eisen m b t plangebied rond de reconstructie van de N209 te gemeente Rotterdam Provincie ZuidHolland Mevrouw M.W. Ilahibaks Postbus LP Den Haag,. Provincraal Bestuur van Zuid Holland 8 JUNI 2009 Geachte mevrouw Ilahibaks, Datum. RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. RAAP-RAPPORT 302 RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. Plangebied Zandstraat 14 te Gemert, gemeente Gemert-Bakel; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoe

RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. Ptangebied Emmelhage te Emmetoord, gemeente Noordoostpolder; een verkennend archeologisch onderzoek RAAP Filmpje over het archeologisch onderzoek in Ooijen Wanssum. Op zaterdag 10 september verzorgt collega Reinier Ellenkamp hier een excursie op de.. RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. Plangebied Goudse Hout, gemeente Gouda; archeologisch onderzoek: een inventariserend veldonderzoe

RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. RAAP-RAPPORT 193 Bureau-onderzoek: RAAP heeft voor het plangebied industrieterrein Rijnhoek een archeologisch vooronderzoek gedaan. 1 Het inventariserend onderzoek bestond in dit geval uit een verkennend en karterend booronderzoek. Op basis van het karterend booronderzoek is het mogelijk om de afzettingen die behoren tot de stroomgordel van de Oude Rijn onder t RAAP-notitie 5740 / eindversie, 1 februari 2017 [3 ] Samenvatting In opdracht van SAB heeft RAAP in november 2016 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in Plangebied Melkpad/Diepeweg in Hilversum, gemeente Hilversum. De aanleiding voor dit onder-zoek is het voornemen om op deze locatie woningbouw te realiseren. Het onderzoek is nodig i In februari en maart 2020 voert RAAP Archeologisch Adviesbureau een archeologisch onderzoek uit in de wijk Daalkampen in Borger. Al vanaf 1994 zijn hier onderzoeken uitgevoerd, waaruit blijkt dat langs de N34 bij Borger veel archeologische resten liggen

RAAP Hoofdkantoor Leeuwenveldseweg 5b 1382 LV Weesp Postbus S069 1380 GB Weesp www.raap.nl T 0294 491 500 F 0294 491 619 E raap@raap.nl KvK 34137810 ING 4895648 ABN AMRO 640269581 RAAP Noord-Nederiand De Kiel 11 9206 BG Drachten T 0612 689 140 F 0612 639 860 E raapnnl@raap.nl RAAP Oost-Nederland Postbus 222 7200 AE Zutphen T 0676 66 78 7 Archeologisch onderzoek o.l.v. collega Ivar Schute in Nationaal Monument Kamp Amersfoort: kelder onder het kantoor van de kampcommandant is nog in goede.. Archeologisch onderzoek van de begraafplaats van het Minderbroedersklooster aan de Varkenmarkt te Gorinchem (Zuid-Holland), Rotterdam. PDF (0,77 MB) Zie ook: Varkenmarkt 17, minderbroederklooster (1996) Haaster, H. van & K. Hänninen (1998) Plantaardigheden onder het Kazerneplein Archeologisch Adviesbureau OFFERTE aanvragen België Als u onderstaande gegevens invult, dan nemen wij zo snel mogelijk (normaliter binnen 24 uur) uw aanvraag in behandeling en nemen (indien nodig) telefonisch contact met u op om uw offerteverzoek mondeling met u door te nemen

Bijlage 2 Archeologisch onderzoek RAAP-notitie 367

Fotobron: RAAP Het gaat om de voormalige schoollocaties aan de Troelstralaan en Abraham Kuyperstraat, Dit archeologisch onderzoek kan helaas niet uitgesteld worden tot na de vakantieperiode. Eventuele archeologische vondsten in de bodem kunnen namelijk de planning van de nieuwbouwplannen fors vertragen RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. uitgevoerd waardestellend onderzoek dat heeft plaatsgehad op het perceel in februari 2014, waarbij een kuil met daarin gouden munten en fragmenten van zilve-ren schalen uit de laat-Romeinse tijd werd aangetroffen. Om versnippering van archeologische informatie te voorkomen en de kosten voor het archeolo

Eerste archeologisch onderzoek naar resten uit WOI uitgevoerd

Archeologisch onderzoek Grebbeberg WO II - raap

Archeologisch onderzoek Grebbeberg WO II

Archeologisch onderzoek in fasen BAAC voert als archeologisch onderzoeksbureau het archeologisch onderzoek graag voor u uit. Het onderzoek vindt plaats in fasen, maar niet elke fase is altijd noodzakelijk. Na elk onderzoek beoordelen wij of een volgende fase noodzakelijk is RAAP, het onderzoeks- en adviesbureau voor archeologie, cultuurhistorie en erfgoed in Nederland, heeft een website waar u het archeologisch onderzoek in Maaspark Well kunt volgen. De archeologen zijn nu bezig met onderzoek op de laatste locatie, het gronddepot RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. 2020 Archaeology archeologische begeleiding Versterking - Kasteel (VK) Middeleeuwen: 450 - 1500 nC (XME) Nieuwe tijd: 1500 - heden (NT) RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. 2020-08-27 2020-02-05 2020-08-27 nl Dataset urn:nbn:nl:ui:13-0t-m8om easy-dataset:181518 https://archisarchief.cultureelerfgoed.nl/Archis3. Plangebied Dordsedijk 310 nabij Klazienaveen, gemeente Emmen; archeologisch vooronderzoek; een bureau- en inventariserend veldonderzoek van Kruining, M. E., 2010, RAAP Archeologisch Adviesbureau. Research output: Other contribution › Popula archeologisch onderzoek WO II. ARCHEOLOGISCH. ONDERZOEK IN KAMP AMERSFOORT. Begin november hebben archeologen van RAAP een kleine opgraving uitgevoerd in het voormalige. Concentratiekamp Amersfoort. Het was voor de eerste maal in Nederland dat archeologen in ee

RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. Een archeologische verwachtingskaart voor de gemeente Ude RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. Plangebied Utrechtseweg, gemeente Hilversum; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariseren Archeologisch onderzoek (monitoring) op de AMK-terreinen 5G-64, 5G-65 en 5G-66 te Dongjum Creator Veenstra, H.W. (RAAP Archeologisch Adviesbureau); Anscher, T.J. ten (RAAP Archeologisch Adviesbureau

De Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (NVAO) is de branchevereniging van de archeologische opgravingsbedrijven in Nederland. Zij behartigt de belangen van haar leden en is het aanspreekpunt voor alle spelers in het archeologische bestel wat betreft uitvoerend archeologisch onderzoek archeologische verwachtings-en beleidskaart met bijbehorende toelichting.2 Bij de actualisatie van de archeologische verwachtings- en beleidskaart zijn alleen de gegevens met betrekking tot de archeologisch onderzoeken en de vondstlocaties binnen de gemeente betrokken. Dit betekent concreet dat op d RAAP Archeologisch Adviesbureau: Abstract: In opdracht van de gemeente Beek heeft RAAP in het voorjaar en de zomerperiode van 2014 de graafwerkzaamheden in het kader van de herinrichting van het beekdal van de Keutelbeek in het centrum van de gemeente Beek archeologisch begeleid

Erfgoed van de gemeente Geldermalsen - RAAP

Gaandeweg de sloop bleken oude funderingen redelijk intact en op geringe diepte aanwezig. RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in opdracht van de gemeente Montferland een archeologische inspectie uitgevoerd met als doel de waarde van de archeologische resten te bepalen en hoe daar mee om te gaan bij de verdere sloop en nieuwbouw Abstract. In opdracht van Natuurmonumenten heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in de nazomer en herfst van 2013 en de herfst van 2014 een archeologische begeleiding uitgevoerd in verband met plagwerkzaamheden in de gemeenten Winterswijk en Oost Gelre RAAP richt zich op alle facetten van de archeologische monumentenzorg en daaraan gerelateerd cultuurhistorisch beleid: van vooronderzoek, (beleids)advieskaarten en erfgoedbeleid, tot begeleiding,.. RAAP Archeologisch Adviesbureau: Abstract: In opdracht van de familie Van Eijk-van de Mortel en de familie Klaus heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau eind juni 2013 een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op twee nabij gelegen percelen (Voordeldonk 92 en Voordeldonk 101) nabij Asten (gemeente Asten) Bijlage 5 C archeologisch onderzoek veldonderzoek RAAP plangebied Goudse Hout.pdf — PDF document, 2.25 MB (2360931 bytes

De aanleiding voor het archeologisch onderzoek werd gevormd door een vooronderzoek uitgevoerd door RAAP (De Decker 2000). Het onderzoeks-gebied blijkt te bestaan uit een dekzandrug, gelegen ten noorden van de samenkomst van twee beekdalen. In de loop van de middeleeuwen raakte de rug bedekt met een esdek, met een dikte variërend van enkele. geofysisch onderzoek uitgevoerd op een 1.1 hectare groot terrein aan de Zinderberg te Kilder. De aanleiding tot het onderzoek vormt een door RAAP Archeologisch Adviesbureau b.v. verricht booronderzoek op ditzelfde terrein waarbij in 4 van de 7 boringen archeologische indicatoren zijn aangetroffen RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. RAAP-RAPPORT 2966 Plangebied Dorpssingel, gemeente Beuningen Archeologisch vooronderzoek:. Graven in de Keverberg - gemeente Peel en Maas, archeologisch onderzoek: een proefsleuvenonderzoek en begeleiding van graafwerkzaamheden op het Huys Kessel te Kessel (L) Creator Dijk, X.C.C. van (RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.

Archeologisch onderzoek: een archeologische begeleiding . By ProjectLeader Dr. R. (RAAP) Vaessen. Cite . BibTex; In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen heeft RAAP tussen oktober 2016 en maart 2017 een archeologische begeleiding uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van een riolering en de vervanging van het wegdek aan de Geleenstraat in. Archeologisch onderzoek Kijktuinen 7 april 2020 In opdracht van de gemeente Nunspeet heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau een zogenaamd proefsleuvenonderzoek gedaan aan de Kienschulpenweg Start archeologisch onderzoek langs de Aa bij Laverdonk Dit is Maandagmorgen 29 juni geeft Jan Rooymans van Raap Archeologisch Advies instructie aan medewerkers van ondanks het feit, dat het gebied op de archeologische waardekaart als zeer belangrijk is aangemerkt. Deze hoge archeologische verwachting maakt wel, dat de. Omgevingsvergunning en archeologisch onderzoek www.raap.nl. Het onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit een bureauonderzoek en inventariserend archeologisch veldonderzoek met boringen of proefsleuven. RAAP is gecertificeerd om voor u het vereiste archeologisch onderzoek uit te voeren. U kunt een offerte aanvragen in een van onze regio's Tijdens zijn werkzaamheden voor RAAP archeologisch adviesbureau heeft hij deze onderzoekslijn voort kunnen zetten en zich nog verder kunnen ontwikkelen op het gebied van cultuurhistorische inventarisaties, rapporteren en militair erfgoed. Tot deze werkzaamheden behoorde onder andere een vervolgonderzoek op de in 2013 geschreven bachelorscriptie

RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. 2015 Archaeology Nederzetting, onbepaald (NX) Infrastructuur Het primaire doel van het onderzoek was het veiligstellen van de wetenschappelijke informatie van een eventueel aanwezige archeologische vindplaats (behoud ex situ) RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. Abstract: Dit archeologisch onderzoek is nodig in verband met een bestemmingsplanwijziging. De voorgenomen bodemingrepen (woningen) zouden de eventueel aanwezige archeologische waarden (direct aan of onder het maaiveld) in het plangebied kunnen verstoren Rapportage Archeologische Monumentenzorg 155. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort (info: Ringenier, H., Plangebied Canneveltstraat te Vollenhove, gemeente Steenwijkerland: een inventariserend archeologisch onderzoek. RAAP-notitie 490. RAAP Archeologisch Adviesbureau, Amsterdam Archeologisch onderzoek kan daar ook al bij projecten kleiner dan 100 m 2 belangrijke wetenschappelijke informatie opleveren en daarmee grote maatschappelijke en wetenschappelijke meerwaarde hebben. Gemeenten kunnen op deze locaties in het omgevingsplan kleinere vrijstellingsgrenzen vastleggen, zoals 50 m 2 , 30 m 2 of zelfs 0 m 2

RAAP België Archeologie Erfgoed Archeologienot

Dergelijke nederzettingen bestonden veelal uit één of meerdere boerderijen met schuren en/of andere bijgebouwen. Het inventariserend onderzoek heeft aangetoond dat in een groot deel van het plangebied behoudenswaardige archeologische resten aanwezig zijn. Daarom wordt in principe aanbevolen de archeologische resten te behouden en te beschermen RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. 2012 Archaeology Archeologisch: begeleiding Nederzetting, onbepaald (NX) Daarom wordt aanbevolen archeologisch onderzoek uit te voeren indien ontwikkelingsplannen voor aangrenzende gebieden worden voorgenomen. 40B Rozendaalselaan Velp Rheden Gelderland 51.99674237 5.97056399.

RAAP - Wikipedi

NIJVERDAL - Rijkswaterstaat heeft opdracht gegeven aan RAAP om archeologisch onderzoek te doen direct ten oosten van het Reggedal op de Eversberg. Uit het inventariserend archeologisch onderzoek, dat in 2003 op deze locatie is uitgevoerd, bleek namelijk de mogelijke aanwezigheid van een prehistorische (4000 tot 2000 jaar voor Chr.) nederzetting op de dekzandrug op de Eversberg In het laatste stadium zijn deze knelpunten door RAAP verwijderd en gedocumenteerd. De overige archeologische resten blijven behouden onder een schone zandlaag. 40H Stadsplein Marktstraat 10 Heerenberg Gemeente Montferland Gelderland 51.87522698 6.24464543 51.87398113 6.2429226 RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. 2012 Archaeology Archeologisch: begeleiding Nederzetting, onbepaald (NX) Temporal coverage: Laat Neolithicum - Romeinse Tijd RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. 2012-01-24 2010-12-16 2012-01-24 nl Dataset urn:nbn:nl:ui:13-xol2-wp easy-dataset:48507 application/rtf application/pdf application/msword image/jpeg application/xls application/mdb info:eu-repo. Uit het initi{\e}le booronderzoek (IVO) van RAAP en het waarderende onderzoek van de Grontmij is gebleken dat het verdichten van het boorgrid wel meer, maar niet altijd nieuwe informatie oplevert over de aard en omvang van de aanwezige archeologische resten Aardgastransportleidingtracé Grijerk - Wieringermeer, tracédeel Grijerk - Workum (A-652): catalogusnummer 52. Gemeente Sneek, Archeologisch onderzoek: een inventariserend veldonderzoek (proefsleuven)

RAAP Archeologisch

Archeologische onderzoeken in het Zeeuws

RAAP Archeologisch Adviesbureau - Research database

 • Piketkamer AMC.
 • Snapchat filters app without Snapchat.
 • Google Sites examples.
 • Eliet hakselaar Prijslijst.
 • Delen met gezin Android.
 • Bloeifase autoflower.
 • Simsala Grimm film.
 • Digitale klok.
 • Best system camera for sports.
 • C&A SKINNY JEANS.
 • IJs met warme kersensaus.
 • Camperplaats Abrona Sterrenberg.
 • Voetbal spelletjes downloaden.
 • Recept kwartels met witloof.
 • Verwittigen oorsprong.
 • Douchegordijn 120x200 textiel.
 • George Peppard Laura Taylor.
 • Becca Life Goes On.
 • Houten helmstok kopen.
 • Verjaardagskroon maken volwassenen.
 • Snugglesafe Pets Place.
 • Kinderboerderij Coevorden.
 • Testosteron verhogen gevaarlijk.
 • Serie met Don Johnson.
 • The Night They Drove Old Dixie Down lyrics.
 • Su 30sm.
 • Jack Reacher 2 Netflix.
 • Vogelreis Costa Rica.
 • Boomblauwtje Engels.
 • Paasbloemen planten.
 • How to change your eye color naturally.
 • Mehrweg vertaling.
 • Venray evenementen.
 • Vêtements betekenis.
 • Foxterriers de.
 • Ringworm behandelen.
 • 6 Flags Nederland.
 • Chileense mannen.
 • Dampo Jumbo.
 • Binding of Isaac Afterbirth PLUS seeds.
 • Christopher Walken.