Home

Romantische periode Engelse literatuur

De romantiek is voornamelijk een periode van poëzie. De eerste generatie dichters waren de zogenaamde Lake Poets, een groep vrienden waaronder William Wordsworth (1770-1850) en Samuel Taylor Coleridge (1772-1834). Algemeen wordt aangenomen dat hun gezamenlijke uitgave Lyrical Ballads (1798) het begin van de romantiek is In de 18e eeuw zagen ook de eerste Britse romans het licht, terwijl de late 18e en vroege 19e eeuw de periode werd van de romantische dichters. In het victoriaanse tijdperk, in de tweede helft van de 19e eeuw, werd de roman het overheersende literaire genre in het Engels, vooral gedomineerd door Charles Dickens De Engelse romantische poëzie maakte deel uit van een bredere, filosofische, literaire, artistieke en culturele Europese beweging die begon in de tweede helft van de 18e eeuw: de romantiek. In reactie op de heersende idealen van de verlichting gaven romantici de voorkeur aan meer natuurlijke, emotionele en persoonlijke thema's In de Engelse literatuur kent de periode van de romantiek hoogtepunten in het werk van dichters als William Wordsworth en Samuel Taylor Coleridge, wier boek Lyrical Ballads uit 1798 het begin van de periode markeert De Victoriaanse periode is in sterke strijd met de romantische periode omdat deze de meest populaire, invloedrijke en productieve periode is in alle Engelse (en wereld) literatuur. Dichters uit deze tijd zijn onder meer Robert en Elizabeth Barrett Browning, Christina Rossetti, Alfred Lord Tennyson en Matthew Arnold

De romantiek, ook wel geschreven als Romantiek wanneer er specifiek op de betreffende historische periode gedoeld wordt, was een stroming in de westerse cultuur die zich vooral aan het eind van de 18e en in de 19e eeuw sterk deed gelden in de kunst (beeldende kunst, literatuur en muziek) en het intellectuele leven van met name Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, maar ook in België en Nederland In de 19 e eeuw werd de roman de belangrijkste vorm van literatuur in het Engels. Denk aan Jane Austen. Ook werden delen van verhalen gepubliceerd in tijdschriften, voordat er uiteindelijk een boek kwam. Charles Dickens deed dit vaak Met name waar het gaat om oudere literatuur, is het handig als je je een beeld vormt van de tijd waarin het geschreven is. Let op: dit onderdeel is in ontwikkeling. Er is dus nog niet over elke periode informatie beschikbaar. Periodes in de Engelse literatuurgeschiedenis De geschiedenis van de Engelse literatuur is op te delen in een aantal. Samenvatting over Literatuurgeschiedenis voor het vak engels. Dit verslag is op 19 juni 2018 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (6e klas vwo D e Romantiek staat bekend als een specifieke cultuurperiode uit de westerse geschiedenis. De Romantiek duurde van ongeveer het einde van de achttiende eeuw tot het midden van de negentiende eeuw. De Romantiek was vooral merkbaar in de kunst, met name in de literatuur, beeldende kunst en muziek

Deze periode vormt een overgang tussen de schrijvers van de romantische periode en de zeer verschillende literatuur van de 20e eeuw. In de 19e eeuw werd de roman de belangrijkste vorm van literatuur in het Engels Engelse Literatuur (OVC) 5,9. Samenvatting door A. 5e klas vwo Onderwerpen Romantische periode: Natuur, idealisatie (simpele platteland), Teleurstelling in het heden, bovennatuurlijke elementen, het kind (onschuldig, niet corrupt), exotische culturen. The Victorian Ag

De romantiek is een stroming binnen de westerse schilderkunst, deel uitmakend van een bredere romantische cultuurbeweging. Haar bloeiperiode kan gedateerd worden tussen het einde van de achttiende eeuw en het midden van de negentiende eeuw. De kenmerken van de romantische schilderkunst waren niet eenduidig en verschilden per land, maar hadden als rode draad de nadruk op de verbeeldingskracht en de subjectieve expressie van de individuele kunstenaar. Vaak werd de werkelijkheid. Bekende romans uit deze periode zijn de emotioneel geladen boeken van de gezusters Brontë, het satirische Vanity Fair van William Makepeace Thackeray, de realistische verhalen van George Eliot, en Anthony Trollopes rake portretten van landeigenaars en beter gestelden. De populairste auteur van die periode was echter Charles Dickens Engelse literatuur: Inleiding; Oudengels; Middelengels; Vroegmodern Engels; Periodisering vanaf vroegmodern Engels Tudor-literatuur (1485-1603) William Shakespeare (1564-1616) De 17e eeuw (1603-1674) Restauratie en 18e eeuw (1660-1780) Romantische periode (1780-1830) Hoog Victoriaanse literatuur (1830-1880) Rol van tijdschriften en dagblade Samenvatting over Neoclassical and romantic period voor het vak engels. Dit verslag is op 5 mei 2015 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas vwo Nederlandse literatuur is de literatuur van het Nederlandstalige deel van de wereld vanaf ongeveer 1100 tot heden. De literaire canon uit hoofdzakelijk Nederland en Vlaanderen beslaat ruim acht eeuwen van literaire productie en gaat terug tot de tijd dat de Lage Landen nog geen politieke eenheid vormden, zodat het woord Nederlandse voor de vroegste eeuwen enigszins anachronistisch is

Engels » The Romantic Period - Digischoo

De romantische beweging kwam in Duitsland vooral in verzet tegen starre regels die voor de literatuur golden. Men greep daarbij deels terug op de jonge Goethe en op Schiller die dezelfde houding in hun Sturm und Drang-periode aan de dag legden Deze periode valt samen met de heerschappij van de Tudordynastie vanaf hun eerste koning Hendrik VII (1457-1509) tot de culturele hoogbloei onder Elizabeth I (1558- 1603). Als alternatieve benaming wordt ook wel over Engelse renaissance gesproken.. Vooral onder koningin Elizabeth I kende Engeland een ongekende bloei van de literatuur, in het bijzonder op gebied van het drama Met de dood van Dickens kwam het Victoriaans tijdperk in de Engelse literatuur stilaan tot een eind. De uitdrukking fin de siècle omschrijft een algemeen gevoel dat er er een verandering op til was bij het naderen van de nieuwe eeuw. Zowel poëzie als proza speelde in op dit fin de siècle-gevoel en bood een wereld van verbeelding aan, een vlucht uit de realiteit

Engelse literatuur - Wikipedi

Romantische periode voornamelijk gericht op literatuur of kunst die emotioneel en esthetisch was. Tijdens dit tijdperk werden mensen aangemoedigd om opnieuw contact te maken met de natuur; ze werden herinnerd aan de natuur en haar waarden, en kregen vrijheid om hun individuele verbeeldingskracht te uiten en geleerd van spiritualiteit, waarde van de mensheid De Engelse romantici beschouwden zichzelf niet als de representanten van een romantische beweging en werden evenmin door de Engelse critici als zodanig beschouwd. Van heftige discussies met het adjectief romantic als inzet is in de periode 1800/1830 geen sprake Heroverweging van het verleden en het heden door Laat-Romantische teksten en ideeën te herontdekken Terwijl de Romantische periode in Engelstalige literatuur over het algemeen is gedefinieerd van 1790 tot 1830, leefden een deelgroep van romantische schrijvers en denkers veel later/langer dan die conventionele afsnijding De Engelse literatuur is rijk aan beroemde schrijvers en schrijfsters. Om een idee te geven van de rijkdom vind je op deze pagina Engelse schrijvers schrijfsters boeken en informatie en dan specifiek over auteurs die ook echt uit Engeland afkomstig zijn

Literatuur kan worden bestudeerd onder verschillende classificaties zoals tijdsperiode, geografische locaties, thema, etc. (Klassieke literatuur, Franse literatuur, koloniale literatuur, middeleeuwse literatuur, moderne literatuur, romantische periode, enz.) In dit artikel hopen we deze te bespreken verschillende categorieën van classificaties 1800-1850 tijd van eindeloos verlangen, tragiek en heldendom De Romantiek begon als een literaire beweging in Duitsland, Engeland en Frankrijk. Aan het eind van de achttiende eeuw (de eeuw van de Rede) kreeg men genoeg van de rationalistische manier van denken van de Verlichting en het academisch classicisme, waarin men voortdurend de oude klassieken probeerde te imiteren Het is niet beperkt tot een bepaalde sfeer en heeft een enorm canvas. Als we naar de Engelse literatuur kijken, zijn de literaire werken verdeeld in verschillende tijdperken, ook wel literaire perioden in de Engelse literatuur genoemd, met het doel te studeren, zoals de renaissance, de romantische periode, de Victoriaanse periode, enzovoort

Poëzie van de Engelse romantiek - Wikipedi

 1. Als we naar de Engelse literatuur kijken, is de verzameling werken vrij groot. Dus om te studeren, met name om de speciale kenmerken van werken te onderscheiden, is het in verschillende periodes verdeeld, zoals de Augustaanse periode, de Victoriaanse periode, de Romantische periode, de Middeleeuwse periode, enz
 2. 9.3.3 De romantische literatuur. De literatuur voldeed ook volledig aan de definitie van romantiek. Sprookjes werden een genre in de literatuur. Grimm verzamelde en bewerkte volksverhalen en gaf ze als bundel uit. De Duitse romanticus Goethe, schrijver van Faust, formuleerde zijn streven als volgt: Wir wollen leben und nicht lernen
 3. Literatuur kan worden bestudeerd onder verschillende classificaties zoals tijdsperiode, geografische locaties, thema, enz. (Klassieke literatuur, Franse literatuur, koloniale literatuur, middeleeuwse literatuur, moderne literatuur, romantische periode, enz.), We hopen deze verschillende categorieën te bespreken classificaties
 4. Romantische literatuur Tijdens de romantische periode ontstonden een aantal nieuwe literatuurgenre's. Een voorbeeld daarvan is de historische roman, waarin oude (volks)verhalen werden verteld. Vaak werden deze verhalen aangedikt en geïdealiseerd
 5. g

Romantiek (literatuur) - Wikipedi

 1. -width: 768px) and (max-width: 979px) {.bigblue h1 {font-size:24px.
 2. of meer synoniem geworden met naturalisme. Het begrip stamt uit de negentiende eeuw. realisme (van Lat. realis of res = ding), periode van de Europese literatuur van 1830 tot 1890. De wortels van het realisme gaan terug tot.
 3. Engelse boeken voor je literatuurlijst. Laatst gewijzigd: 07 december 2020. Op zoek naar een boek voor op je literatuurlijst Engels? Hier vind je Engelse boeken die geschikt voor op de boekenlijst op de middelbare school
 4. Naoorlogse literatuur in het westen (1947-1968) DDR literatuur (1949-1989) Literatuur in beide Duitslanden (1968-1990) Literatuur in het verenigde Duitsland (1990-2015) Special: J. W. Goethe: Special: H. Heine: Special: H. Hesse: Special: De familie Mann: Geschiedenis van de Duitse taa
 5. Lord Byron, een van de belangrijkste exponenten van de romantische literatuur, in Albanese klederdracht. De West-Europese literatuur ten tijde van de Romantiek kenmerkt zich met name door een sterk hernieuwde belangstelling voor het verleden, meer in het bijzonder de middeleeuwen. 107 relaties
 6. a De 'B' uit een alfabetgedicht van Nicolaas.

Een kort overzicht van Britse literaire periodes

Romantiek (stroming) - Wikipedi

Samenvatting Engels Literatuur Scholieren

 1. Feelgood (Romans) - overzichtspagina bruna.nl. Kunnen we je ergens mee helpen? 088 - 7800 60
 2. De Latijns-Amerikaanse literatuur is de literatuur van de bevolking van Noord-en Zuid-Amerika, Midden-Amerika en het Caribisch gebied, in hoofdzaak geschreven in het Spaans en daarnaast ook in het Portugees.Latijns-Amerikaanse literatuur kwam in het bijzonder op het voorplan gedurende de tweede helft van de 20e eeuw dankzij het internationale succes van de stijl die magisch realisme heet
 3. De opdrachten voor de 19e eeuw zijn gesplitst in algemene opdrachten over de Romantiek en opdrachten over Multatuli. Bij beide soorten opdrachten vind je extra teksten en filmpjes op deze website. In reactie op het rationalisme van de Verlichting legdenRead more
 4. gen (Verlichting, Romantiek.

Jeugdboek van de Engelse wiskundige Charles Lutwidge decoratieve kunst en literatuur uit de laatmiddeleeuwse periode uit een van de meest romantische boeken die ik ken en een van. De verwachtlijst van Hebban biedt voldoende inspiratie voor je nieuwe leesuitdaging. Geweldig natuurlijk om al die nieuw te verschijnen boeken te ontdekken, maar hoe weet je nou welke titels je écht niet mag missen? De redactie van Hebban helpt je een handje en selecteert de veelbelovende hoogtepunten van de maand oktober. Bekijk hier de selectie in de categorie Literatuur en Romans Erotische romans (Romans) - overzichtspagina bookspot.nl. Kunnen we je ergens mee helpen? 030 890 900 Bachelor's Porgramma in Literatuur. Maak reclame voor uw opleidingen keyboard_arrow_lef

Bovendien is het romantische gehalte van Willem Bilderdijk voer voor discussie: Honings en Jensen lijken zich aan te sluiten bij Het metafysisch grondpatroon van het romantische literaire denken, de klassieke studie van Cornelis de Deugd uit 1966, maar gaan daarbij grotendeels voorbij aan de kritische kanttekeningen van onder anderen Gert-Jan Johannes en Jan Oosterholt Braziliaanse literatuur is geschreven in het Portugees door Brazilianen in Brazilië (of daarbuiten) en dateert al van voor de onafhankelijkheid van het land van Portugal in 1822. Tijdens de 20e eeuw veranderde de literatuur geleidelijk, met een afwijkend en meer eigen Braziliaans gebruik van het Portugees

Engelse literatuur/Robert Browning - Wikibooks

Engels » English Literature - Digischoo

 1. Hieronder worden alle literaire begrippen toegelicht die je bij de boekbeschrijvingen kunt tegenkomen. Behalve literaire begrippen vind je ook andere woorden verklaard die geen literair begrip zijn, maar die je wel bij de beschrijvingen kunt lezen (Airstrip One, Discworld, bijvoorbeeld). A Abridged. Letterlijk: 'ingekort'. Een 'abridged story' of 'abridged novel' is ee
 2. De interpretatie van de term romantisch in bovenstaand citaat levert wel enkele moeilijkheden op. Op het eerste gezicht lijkt de schrijver hier zonder meer een literairhistorische betekenis te actueren: een bepaalde periode uit de geschiedenis, gekenmerkt door ridderlijkheid en liefde tot de vrouw wordt als romantisch gekarakteriseerd. Het is alsof men hier op één van de eerste verwerkingen.
 3. Engelse renaissance is een term die gebruikt wordt om een vanuit Italië geïnspireerde culturele en kunstzinnige beweging te beschrijven die plaatsvond in het Engeland van begin 16e eeuw tot ongeveer de helft van de 17e eeuw, en behalve het Engels renaissancetheater ook de literatuur, muziek, architectuur en beeldende kunst van deze periode omvat

Samenvatting Engels Literatuurgeschiedenis (6e klas vwo

Naturalisme verwijst in de literatuurwetenschap naar een literaire stroming in de periode 1850-1900, die vooral tot uiting kwam in het proza en het drama.Deze stroming was een uitvloeisel (of volgens sommigen: onderdeel) van het literaire realisme, en een reactie op de romantische literatuur Middelengelse literatuur - Wikipedia. Middelengelse literatuur is de literatuur geschreven in het Middelengels, een vorm van de Engelse taal die in de periode vanaf 1066 (de Normandische verovering) tot ongeveer 1470 werd gesproken en geschreven Literatuur kan worden bestudeerd onder verschillende classificaties zoals tijdsperiode, geografische locaties, thema, etc. (Klassieke literatuur, Franse literatuur, koloniale literatuur, middeleeuwse literatuur, moderne literatuur, romantische periode, enz.) In dit artikel hopen we deze te bespreken verschillende categorieën van classificaties Het kreeg een extra boost door de ontwikkeling van Engelse literatuur en Engelse cultuur, met William Shakespeare aan het roer: misschien wel de grootste dichter en toneelspeler aller tijden. Shakespeares invloed op de groei van het Engels en de cultuur is lastig te bevatten

Video: Romantiek (ca.1790-1850) - Kenmerken van de stroming ..

Victoriaanse literatuur - Wikipedi

Samenvatting Engels Engelse Literatuur (OVC) (5e klas vwo

Literatuur in de middeleeuwen: Er was veel anonieme literatuur, het deed er niet zoveel toe. Je maakte de kunst niet voor jezelf, maar voor god. Het ging altijd over andere, over jezelf bestond niet. Literatuur op rijm - bijv. Gedichten, toneel, etc. Wel werd er door verteld → vertel literatuur → door rijm makkelijk te onthoude Hier vindt u een selectie uit ons aanbod uit de periode maart - mei die geschikt is voor het basisonderwijs. Het aanbod bevat zowel fictie als non-fictie. Bekijk aanbod; Onderwijsrecensies Voortgezet Onderwijs 2019-04. Hier vindt u een selectie uit ons aanbod uit de periode april-mei die geschikt is voor de mediatheek van het vmbo t/m het vwo Oud Engelse literatuur bloeide op en de vocabulaire werd meer en meer uitgebreid. De taal was inmiddels enorm complex geworden, mede door de vele dialecten en verschillende spellingen. In de 8e en 9e eeuw veroverden de Vikingen grote delen van het noorden van Engeland. Gedurende langere periode vermengde de Oud-Noorse taal zich met het Oud-Engels

5 romantische Engelse klassiekers die je moet lezen. Door De Redactie. De enige mannelijke schrijver in dit lijstje schreef een boek over Lucy, een vrouw uit de Engelse middenklasse. Ze had haar volledige leven uitgestippeld tot ze een reisje maakt naar Firenze De periode van hun vriendschap werd als hoogtepunt van een literaire ontwikkeling beschouwd en spoedig als 'klassiek' bestempeld. De plaats Weimar, waar zich een groot deel van de toenmalige Duitse intelligentsia had gevestigd, werd wel het Athene van Duitsland genoemd Top Engelse boeken: beste Engelstalige boek Op zoek naar een goed Engels boek voor de boekenlijst of voor het eigen leesplezier? Hier vindt u een introductie tot de Engelse literatuur. De beste Engelse boeken worden op een rij gezet door middel van een overzicht van prestigieuze literaire prijzen voor het Engels boek Literatuur: Verlichting, Romantiek en Realisme De verlichting is een periode die in de Nederlandse literatuur grofweg van 1730 tot 1800 loopt. De romantiek was een aanval op het classicisme en had niet veel te maken met de term waarmee wij het woord romantisch vandaag de dag associëren

Romantiek (schilderkunst) - Wikipedi

Beroemde literaire liefdesgedichten De populairste gedichten ter wereld zijn natuurlijk liefdesgedichten. Er is in de loop der eeuwen veel hoogstaande liefdespoëzie geschreven, die u puur vanwege het literaire leesgenot kunt lezen, maar die mogelijk ook kunnen dienen als inspiratiebron voor uw eigen liefdesbrieven en liefdesgedichten Voorbeeldvragen Toets literatuur / literatuurgeschiedenis vwo Noem een bekende Duitse schrijver uit de tijd van de 'Aufklärung' met een voorbeeld van een geschreven werk van deze schrijver. A. De periode van de Sturm und Drang was de tijd van 1770 - 1786 Hieronder vind je een globaal overzicht van de literatuurgeschiedenis door de eeuwen heen en een aantal bekende werken die je vaak in de bovenbouw zult moeten lezen voor het vak Nederlands. Klik op een periode of een literair werk om er meer over te lezen Kunsthistorisch artikel over de Engelse kunstschilder William Turner, die beroemd is vanwege zijn landschappen en zeegezichten, waarin hij het licht op onnavolgbare wijze weergeeft. Hij is van inspiratie geweest voor onder meer de Franse impressionist Claude Monet romantiek. Periodebegrip voor een stroming in de literatuur die gewoonlijk in de tijd gesitueerd wordt tussen ongeveer 1790 en 1830. In feite kent de term een veel bredere toepassing en duidt men er de culturele beweging mee aan die het gehele westerse leven en denken in de eerste helft van de 19 de eeuw heeft gedomineerd en ook veel invloed heeft uitgeoefend op allerlei culturele.

Engelse literatuur/De roman als dominante literaire vorm

Inhoud. De ontwikkeling van de Engelse literatuur van 600 tot 1800. De bespreking van representatieve teksten biedt tegelijkertijd een inleiding op de belangrijkste auteurs van deze periode: Cædmon, de auteurs van Beowulf en Gawain, Chaucer, Spenser, Shakespeare, Donne, Milton, Dryden, Swift en Pope periode 1910 -1945. Home Theorie Literatuur en poëzie Literatuurgeschiedenis De periode 1910 - 1945 Neoromantiek. Deze optimistische stroming in het begin van de negentiende eeuw is een reactie op het realisme en naturalisme Literatuur & Romans lezen? Literatuur & Romans koop je eenvoudig online bij bol.com Gratis retourneren 30 dagen bedenktijd Snel in hui Victoriaanse literatuur is de literatuur die ontstond tijdens de regeerperiode van koningin Victoria (1837-1901) (het Victoriaans tijdperk).Deze periode vormt een overgang tussen de schrijvers van de romantische periode en de zeer verschillende literatuur van de 20e eeuw

Engelse literatuur - Wikibook

De periode van grofweg 1460 tot 1560 of '70 wordt wel eens de 'zilveren eeuw' van de Italiaanse literatuur genoemd. We vinden daarin geen individuele auteur - met uitzondering van Machiavelli en Ariosto - van het formaat van de Grote Drie, noch enig werk met de uitstraling van Dantes Commedia, Petrarca's Canzoniere of de Decamerone van Boccaccio Indonesische literatuur heeft drie mogelijke betekenissen: . Literatuur geschreven in de Indonesische Archipel; Literatuur geschreven in het Maleis, de taal waaruit het Indonesisch ontstaan is; Literatuur geschreven in het Indonesisch; Bij deze laatste is het belangrijk op te merken dat er nog steeds vele dialecten te vinden zijn die een vorm zijn van het Indonesisch

Engelse literatuur/Lord Byron - WikibooksPin van C e e t j e 💮 op © | F e u i l l e m o r tEngelse literatuur/William Wordsworth - Wikibooks

De overeenkomsten tussen de Romantiek en het boek kunnen groot genoemd worden. Het verhaal speelt zich af in de periode dat de Verlichting langzamerhand overgaat in de Romantiek. De kenmerken van deze periode komen dan ook duidelijk naar voren. Een schitterend gebrek, hoe romantisch Engelse Literatuur 6 VWO vrijdag 2 november 2007. Gedicht 1 Romantiek: Kilimanjaro Kilimanjaro (auteur onbekend) First light slants across the dusty bush and outlines thorn trees candle bright against the purple shadows. The moon is silver Het gedicht komt uit de Romantische periode Daarom is Ontluikende letteren niet alleen een 'grand tour' van de Europese literatuur, een rondreis door het culturele en literaire Europa in de handen van een ervaren en bevlogen reisgids, maar ook een 'grand tour de force', een hele krachttoer. Jan Herman, Ontluikende letteren. Deel 1: Europese literatuur van Homerus tot Goethe

 • Kevin Spacey movies.
 • Gastric bypass voor en na foto's.
 • Hypersensitief en seks.
 • Norton download my account.
 • Fibroom mond vanzelf weg.
 • Airfryer snacks.
 • Levi's NL.
 • Warframe Radiation weapons.
 • IQ varken.
 • Camping Orvieto italy.
 • Facebook page profile picture.
 • German Shepherd Black.
 • Learning palo alto.
 • Preventief behandelen.
 • How to Draw cat face.
 • Heelsum golf greenfee.
 • Weer Potsdam.
 • 1 kor 15 3 8.
 • Weer Potsdam.
 • Wietolie tegen Crohn.
 • Grenen schutting horizontaal.
 • Creatief bureau Amsterdam.
 • Borgring.
 • Curry met groenten en kip.
 • Phone background Space.
 • Nederlandse Teckelclub pups.
 • Keppelseweg 24 doetinchem.
 • Lulu build aram.
 • Wat is ROP.
 • Augustus 2019.
 • Pauken.
 • Meditatie Etten Leur.
 • International 845 l tractor.
 • Liturgische kalender 2020 2021.
 • Dropsiroop Etos.
 • Macula degeneratie gele glazen.
 • Limex betonmolen onderdelen.
 • Surface Duo price.
 • Salontafel antiek.
 • Blue Mountain State Netflix.
 • Vinyl behang baksteen.