Home

Aantal inwoners Ierland 2021

Bevolking: Ierland (eiland) 2019 - PopulationPyramid

Ierland is sinds 1973 lid is van de Europese Unie. Hierdoor nam de welvaart flink toe en kwamen er de laatste jaren tienduizenden immigranten naar Ierland, vooral Ieren die weer naar hun vaderland wilden terugkeren. Op dit moment bestaat de Ierse bevolking uit ca. 4,5 miljoen inwoners. Het aantal inwoners van Noord-Ierland is ca. 1,7 miljoen Het aantal inwoners van Noord-Ierland bedraagt 1.876.695 (2017). De meeste inwoners wonen op het platteland. De verhouding is ongeveer 45% op het platteland en 55% in de steden. Naast de oorspronkelijke Ierse bevolking wonen er ook veel afstammelingen van Engelse en Schotse kolonisten 10. Mexico - 127.792.286 inwoners. Op het Amerikaanse continent heeft alleen de Verenigde Staten meer inwoners dan Mexico. Pas sinds 2019 heeft Mexico een plekje weten te bemachtigen in deze top 10, ze zijn Japan gepasseerd. De inwonersaantallen van Mexico groeien nog steeds, maar een stuk minder snel dan een aantal jaren geleden Europa bestaat uit ongeveer 50 landen. In totaal wonen er rond de 740 miljoen mensen. De Europeanen zijn verdeeld over hele kleine landjes als Liechtenstein en Monaco, en hele grote landen als Duitsland en Rusland. De volgende tien landen zijn de grootste van Europa, als we kijken naar het aantal inwoners

Eind november 2020 telde Nederland 17 474 677 inwoners. Dat is het cijfer uit de registraties. De bevolkingsteller geeft een schatting van het aantal inwoners van Nederland op dit moment. Dit gebeurt op basis van informatie uit het verleden en patronen van geboorte, sterfte en migratie per maand Europese Unie in cijfers - Hoofdinhoud. De Europese Unie heeft als geheel ongeveer 450 miljoen inwoners. Voor de brexit waren dit er 510 miljoen. Hiermee heeft de EU, na China en India, de meeste inwoners ter wereld. Verder is de EU goed voor ongeveer een derde van de wereldimport en -export Tabel aantal inwoners gemeenten per 1 januari 2019. Tabel aantal inwoners gemeenten per 1 januari 2019; Tabel aantal inwoners gemeente per 1 januari 2019 op alfabetische volgord

In dezelfde periode ontving Nederland 1,19 asielaanvragen per 1.000 inwoners. Het EU-gemiddelde was 1,17. Nederland staat hiermee op de elfde plaats. In absolute aantallen heeft Duitsland de meeste asielaanvragen gekregen (134.085). Tabel - eerste asielaanvragen in Europese Unie 2019 (januari t/m november; in aantallen Een aantal andere snelwegen zijn tevens tolwegen. 2019: 141 In 2010 vielen 47 doden per 1 miljoen inwoners in Ierland, een daling van 51 procent ten opzichte van het jaar 2001. Hiermee is Ierland één van de meest verkeersveilige landen van de Europese Unie,.

Ierland in cijfers Flanders Trad

Verenigd Koninkrijk - Wikikids

Ierland. De officiële naam van Ierland is Ierland. Het aantal inwoners van Ierland is 4,203,200. Ierland beslaat 70,280 vierkante kilometer, waarvan 68,890 land en 1,390 water Aantal inwoners buurt Zeeland, jaren 2013 tot en met 2020. Het aantal inwoners in buurt Zeeland is met 270 inwoners toegenomen (afgerond is dat 5%): van 4.620 in 2013 tot 4.890 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd

Fotoreis Rusland - Baikalmeer

Aantal personenauto's per duizend inwoners van Nederland en andere EU-landen. Ierland, Portugal en Italië was meer dan de helft van alle verkochte nieuwe auto's een diesel. In Nederland 2018-2019: 2018 tot en met 2019: 2018/2019: Het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019 Het hoogste aantal inwoners is te vinden in de autonome deelstaat Andalusië waar op 1 januari 2019 in totaal 8.384.408 mensen wonen. De autonome deelstaat Catalonië staat met 7.600.065 inwoners op de tweede plaats gevolgd door de Comunidad de Madrid met 6.578.079 inwoners Het aantal jongeren is dan afgenomen tot 4,8 miljoen. In 2029 zal het aandeel minderjarigen zijn toegenomen ten opzichte van het aandeel jongvolwassenen. Minder baby's . Tussen 2009 en 2019 is het aantal kinderen van 0 tot 4 jaar met 51 duizend afgenomen tot 687 duizend

IERLAND Bevolking Landenweb

 1. der krimpgemeenten dan in 2017, toen het aantal inwoners nog in 91 van de destijds 388 gemeenten (23 procent) afnam. Dat er in de laatste twee jaar steeds wat
 2. Zo zijn er in Brussel-Stad bijna 180.000 inwoners ingeschreven, een stijging van bijna 2.600 personen. In Anderlecht kwamen er ongeveer 1.200 inwoners bij (118.920 inwoners). Ook in de kleinere gemeenten neemt de bevolking toe. Etterbeek haalt de kaap van 48.000 inwoners, Evere telt voortaan 41.588 personen (beide een stijging van 1 procent)
 3. Krijg gratis tips voor je vakantie of werkstuk via onze gratis nieuwsbrief! De bevolking in Ierland: Ierland heeft 4.109.000 inwoners verdeeld over 68890 km 2 land. Dat resulteert tot een bevolkingsdichtheid van 58,5 inwoners per km 2.. Onder bevolking worden alle inwoners van een bepaald land, gebied of bepaalde staat gerekend
 4. aantal inwoners (1 januari 2020): 2.085.952; bevolkingsdichtheid per vierkante kilometer land: 420; aantal gemeenten: 51 (1 januari 2020) aantal woningen (1 januari 2020) 912.372; Verkeer. lengte van wegen in kilometers (2019) 20.778; waarvan provinciale wegen in kilometers (2019): 1.341; Regionaal product. bruto regionaal product (2019): €.
 5. Feiten en cijfers. De gemeente is de ingang voor iedereen die op zoek is naar relevante data en informatie over de stad. Gemeente Haarlem verzamelt gegevens over personen, gebouwen, verkeer, zorg, vergunningen en tal van andere onderwerpen en verwerkt deze tot bruikbare informatie
 6. De officiële naam van Ierland is Ierland. Het aantal inwoners van Ierland is 4,203,200. Ierland beslaat 70,280 vierkante kilometer, waarvan 68,890 land en 1,390 water. Ierland grenst aan Verenigd Koninkrijk
Wandelen in Natuurpark Killarney - Ierland - Happy hikers

Lijst van landen naar inwonertal - Wikipedi

Krijg gratis tips voor je vakantie of werkstuk via onze gratis nieuwsbrief! De bevolking in Ierland: Ierland heeft 4.109.000 inwoners verdeeld over 68890 km 2 land. Dat resulteert tot een bevolkingsdichtheid van 58,5 inwoners per km 2 Definitie: Bevolkingsdichtheid is het aantal mensen per oppervlakte-eenheid. Beschrijving: De kaart die hier wordt weergegeven, laat zien hoe Bevolkingsdichtheid per land varieert. De kleurtint van het land komt overeen met de grootte van de indicator. Hoe donkerder de kleurtint, hoe hoger de waarde

De regio rond Gorinchem telt momenteel ruim 2.500 meer inwoners dan een jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), dat de inwoneraantallen per gemeente. Van de 446,8 miljoen mensen die op 1 januari 2019 in de EU-27 woonden, waren er 21,8 miljoen (4,9 %) geen EU-27-burger De Provinciale bevolkings- en huishoudenprognose 2019 vervangt de provinciale prognose van 2015. De prognose vormt de basis voor het provinciaal beleid en wordt ter beschikking gesteld aan alle andere Zeeuwse overheden, instanties, bedrijven en inwoners. Het geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van het aantal inwoners, de leeftijdsontwik - Bonaire (20104 inwoners in 2019, 288 km², 70 inw/km²) - Sint Eustatius (3138 inwoners in 2019, 21 km², 149 inw/km²) - Saba (1915 inwoners in 2019, 13 km², 147 inw/km²). De afgeronde getallen hierboven zijn een grove benadering

Het aantal mensen dat sterft aan de complicaties van een infectie door een bepaald virus zegt vooral iets over de ernst van de infectie. Maar het is niet zo dat een virus dat veel doden. In december 2019 was dat 26.983 inwoners. Een kleine stijging van 125 inwoners, wat 0,5 procent van de Ermeloërs betekent Het aantal inwoners tussen de 0 en 14 jaar bedraagt 16,4%, tussen 15 en 64 jaar 64,4%, en boven de 65 jaar 19,2%. De gemiddelde levensverwachting is 79,5 jaar, mannen 77,1 jaar en vrouwen 82,1 jaar. (2017) Het overgrote merendeel van het aantal inwoners van Denemarken is Deens De Nederlandse bevolking nam in het afgelopen jaar toe met 132.000 inwoners, waardoor er nu 17,4 miljoen mensen in Nederland wonen. De bevolking steeg vooral snel in en rondom de grote steden. Dat.

Inwoners China. Het aantal inwoners van China stijgt snel. Door economische hervormingen is er meer welvaart gekomen waardoor Chinese families meer kinderen kunnen nemen. Daarnaast is de 1-kind politiek aangepast waardoor Chinese gezinnen in sommige gevallen twee kinderen mogen krijgen Aantal kankerdiagnoses met vierduizend afgenomen door coronacrisis Bij 115.000 patiënten werd vorig jaar kanker vastgesteld , een daling van vierduizend vergeleken met 2019 In 2019 ging het om 62.420 overlijdens tegenover 62.862 geboorten (sinds 2010 in dalende lijn), wat resulteert in een licht positief saldo van +442 eenheden (+0,07 per 1.000 inwoners). Cijfers over het aantal geboorten in 2020 zijn nog niet beschikbaar, maar afgaand op de sterke stijging van het aantal overlijdens lijkt de kans groot dat er in. 110.986 Inwoners 2019. 47.753 woningen 2019. 3,0% Werkloosheid 2019. 13.250 Oppervlakte in hectare 2019. 2,7% Bijstand 2019. 52.520 Auto's 2019. Gemeente Alphen aan den Rijn biedt u op deze website statistische gegevens over allerlei onderwerpen. De cijfers worden gepresenteerd in tabellen, grafieken en kaarten die u zelf kunt samenstellen

11-10-2019 09:00: Ministerie van meer dan 50 percent bezit van het totale aantal stemmen en de waarde van de aandelen van inkomen en vermogenswinsten die toekomen aan een inwoner van Ierland en die in overeenstemming met dit Verdrag. In 2019 hadden Zweden en Ierland de beste verkeersveiligheidsscores. Roemenië, Bulgarije en Polen waren bij de landen met de laagste verkeersveiligheid. Het EU-gemiddelde van verkeersdoden ligt op 49 per miljoen inwoners. Nederland scoorde in 2017 een verkeersveiligheidsrecord van 31 dodelijke slachtoffers IBIZA - Het eiland Ibiza heeft voor het eerst in de geschiedenis meer dan 150.000 vaste inwoners terwijl ook het aantal inwoners op het eiland Formentera boven de 13.000 is gekomen. De afgelopen 15 jaar is het aantal inwoners op Ibiza met 63% gestegen en op het eiland Formentera met maar liefst 126% aldus de gegevens van het Spaanse Bureau voor de Statistieken (INE)

Inwoners omarmden de plek vanaf dag één en vanuit de hele wereld lieten bezoekers zich inspireren. De Bibliotheek verzorgde er in 2019 zo'n 1.250 rondleidingen. Tegen de achtergrond van indrukwekkend industrieel erfgoed komen in de LocHal kennis, cultuur en ondernemen samen De regionale bevolkings- en huishoudensprognose van 2019 geeft een toekomstbeeld van de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens per gemeente. De prognose beslaat de periode 2019-2050. In dit artikel worden de belangrijkste uitkomsten van de regionale prognose beschreven

Een overzicht van 10 landen met de meeste inwoners. Deze landen hebben een grote bevolking en behoren tot de grootste landen ter wereld. In dit artikel ontdek je; het aantal inwoners in Rusland, de meest dichtbevolkte landen en het aantal inwoners in Chin In 2019 lag het aantal geboorten per 1.000 inwoners in het Vlaamse Gewest op 9,5. Dit bruto geboortecijfer ligt iets onder de waarde voor het Waalse Gewest (9,9 per 1.000 inwoners), terwijl voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een beduidend hogere waarde wordt genoteerd (13,7 per 1.000 inwoners).. In alle gewesten daalde het bruto geboortecijfer tussen 2010 en 2019 Het aantal inwoners in Leiderdorp en Voorschoten stijgt ook, maar minder sterk dan de andere gemeenten. Dat blijkt uit de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Finland in feiten en cijfers. Aantal inwoners, oppervlakte, bevolkingsdichtheid, geboortecijfer, sterftecijfer, levensverwachting, religie en staatsvorm In 2019 wonen er meer mensen in Amsterdam dan in 1959, toen de stad een recordaantal van 872.000 inwoners had In de eerste helft van 2019 daalde het aantal inwoners van Limburg met 600 personen*. Dat kwam vooral doordat er meer sterfgevallen dan geboorten waren. Gemeente Weert kende de sterkste groei (± 220), in gemeente Maastricht daalde het aantal inwoners juist het sterkst (± 1.100). Er waren in totaal afgerond 4.100 geboorten en 6.200 sterfgevallen Het CBS verwacht dat het aantal inwoners over heel 2019 uitkomt op 132.000. De toename komt vooral door migratie vanuit het buitenland, ook zijn er meer kinderen geboren dan er mensen zijn overleden. En, in Apeldoorn? Ook onze stad is gegroeid, zien we als we de cijfers bestuderen. Op 1 januari 2019 telde Apeldoorn 162.445 inwoners

Ierland - Wikikid

 1. Meer details vindt u in de uitgebreide inwonergegevens per kern.. De gemeente heeft een oppervlakte van circa 78,14 km 2.. Op de website van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vind je alle kengetallen van de gemeente.. Logo. In het logo van de gemeente Cranendonck zijn een kraanvogel en een heuvel op een subtiele manier verwerkt
 2. Het aantal inwoners per km 2 is toegenomen van 415 in 1980 tot bijna 513 op 1 januari 2019 (CBS, 2020d). De randstad heeft duidelijk de grootste bevolkingsdichtheid (Zuid-Holland 1 361 inwoners/km 2, Noord-Holland 1 071 inwoners/km 2 en Utrecht 940 inwoners/km 2)
 3. Met een inbegrepen correctie op alle genoemde cijfers is het totaal aantal bijgekomen woningen in 2019 uiteindelijk op 76.654 uitgekomen. Aantallen verdeeld in koop en huur Eind 2019 waren er 4.487.894 koopwoningen, 2.295.414 huurwoningen in eigendom van een corporatie, 1.004.225 huurwoningen van overige verhuurders en 27.379 woningen die bij het CBS in de categorie 'eigendom onbekend' vallen

Praktische informatie Echt Ierland

Het aantal meldingen en registraties van discriminatie-incidenten is in 2019 gestegen. Dat blijkt uit de rapportage Discriminatiecijfers 2019. De rapportage geeft een beeld waar discriminatie voorkomt, wie ermee te maken heeft en op welke wijze de discriminatie heeft plaatsgevonden. Het landelijk rapport Discriminatiecijfers is samengesteld door Art.1 in opdracht van het ministerie van. Nederland België Vlaanderen Finland Denemarken Spanje Oostenrijk Zweden Verenigd Koninkrijk Ierland Er werd gebruik gemaakt van de tussentijdse versie van maart 2019, waarbij op dat moment ongeveer 58% van het totale Internationale positionering van Vlaanderen inzake de deelnametoelage mbt Horizon 2020 in functie van het aantal inwoners Het aantal vestigingen is sindsdien zodoende met bijna 34% toegenomen. De dichtheid van het aantal sportscholen per provincie wisselt echter sterk. Zo is er in Flevoland één fitnesscentrum per 8.300 inwoners, terwijl dit in Groningen en Zeeland op respectievelijk 14.600 en 15.300 ligt Het officiële aantal inwoners op 30 december 2019. dinsdag 7 januari 2020 , door Hanjo. Elk jaar publiceert de INSEE het Franse inwonersaantal, gemeente per gemeente. In 2020 bereikt de legale bevolking de 66.524.000 inwoners verdeeld over in totaal 35.416 gemeenten

Europees Parlement | Verkiezingen | Kiesraad

NOORD-IERLAND Bevolking Landenweb

Op 1 januari 2019 telt de gemeente Vlissingen 44.371 inwoners. Dit is 39% van de Walcherse bevolking en 12% van de Zeeuwse bevolking. In de periode 2018-2019 is het aantal inwoners van Vlissingen met 114 gedaald. Het aantal huishoudens op 1 januari 2019 bedroeg 22.323. Woningvoorraad. Op 1 januari 2019 telt de gemeente Vlissingen 22.843 woningen In de stad nam het aantal inwoners toe met ruim zesduizend. Foto Valerie Kuypers/ANP De Nederlandse bevolking is in 2018 met zo'n 104.000 inwoners toegenomen tot bijna 17,3 miljoen Cijfers 2019 Aantal meldingen Nederland behoort tot de drie koplopers van landen in Europa waar de meeste datalekken worden gemeld, naast Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast worden in Nederland per inwoner de meeste datalekken gemeld van alle landen in Europa

Top 10 Landen met de meeste inwoners (2019

Het aantal sterfgevallen lag in 2019 wel lager dan in 2018 (-24). 1.281 nieuwe inwoners kwamen in Oostkamp wonen. Daarnaast hebben er 1.230 personen onze gemeente verlaten Sinds de griepepidemie van 2009 houdt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wekelijks het aantal overleden mensen in de gaten met gegevens van het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek. Het doel van het monitoren van sterftecijfers is om de impact van een epidemie of een incident in beeld brengen Verreweg de grootste groep inwoners zonder een Nederlands paspoort werd op 1 januari 2019 net als voorgaande jaren gevormd door Polen. Syriërs vormden de afgelopen jaren de snelstgroeiende groep. Het aantal inwoners met de Syrische nationaliteit verdubbelde in 2016 (van 25.000 naar 50.000) als gevolg van de oorlog in Syrië Sinds 2000 is het inwonersaantal van Gent alleen maar gestegen. In 2019 wees de teller een inwonersaantal van 261.483 aan. Gent kent een positieve natuurlijke groei: er zijn elk jaar meer geboortes dan overlijdens. Bovendien is er meer migratie naar de stad dan uit de stad. Door het toenemende aantal Gentenaars, stijgt ook de bevolkingsdichtheid. We leven met meer op dezelfde oppervlakte

wo 19 jun 2019 16:39 Van alle EU-lidstaten telde het Verenigd Koninkrijk vorig jaar het minst aantal verkeersdoden per miljoen inwoners. Dat blijkt uit een studie van de European Transport Safety Council (ETSC Ierland krijgt dit jaar een speciale vermelding van de ETSC Voor 2019 wordt een omzet verwacht meer dan 40 miljard euro. In regio's waar het aantal inwoners daalt of gelijk blijft, valt wel een negatief effect te verwachten, maar in groeiregio's ontstaat juist ruimte voor meer supermarkten. Zie voor meer informatie het rapport. In totaal had Frankrijk 67 miljoen inwoners op 1 januari 2020, waarbij het aangeeft dat de bevolking in 2019 met 0,3% is toegenomen. Net als in voorgaande jaren is deze stijging vooral te danken aan het natuurlijke evenwicht (+141.000 mensen), het verschil tussen het aantal geboorten en sterfgevallen, hoewel dit evenwicht historisch gezien laag is

Wat is de maximumsnelheid in andere landen en meer feiten

Sinds 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffings­ korting. Niet­inwoners hebben alleen nog recht op het premiedeel, als ze in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen. Wat we verstaan onder 'inwoner' en 'niet­inwoner', leggen we verderop uit In de onderstaande tabel geven we het aantal aan COVID-19 overleden personen aan per miljoen inwoners per land. Dit in tegenstelling tot andere statistieken, die overlijden koppelen aan het aantal besmettingen De gemeente Wierden is een moderne, sterke plattelandsgemeente met zo'n 24.000 inwoners in het noordwesten van Twente in de provincie Overijssel. De gemeente Wierden omvat 9.435 hectare grond en bestaat uit de dorpen Wierden en Enter en de buurtschappen Hoge Hexel, Notter, Zuna, Rectum en Ypelo Nederland heeft met Ierland een nieuw belastingverdrag gesloten. Dit verdrag vervangt het oude belastingverdrag uit 1969. In het belastingverdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds burgers of bedrijven dubbel belasting betalen en anderzijds dat belastingheffing wordt ontweken. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het heffingsrecht over pensioenen Inwoners en huishoudens per gemeente, provincie en in de Randstad, 2000-2008. De afgelopen jaren is de bevolkingsgroei in een groot aantal gemeenten omgeslagen in een bevolkingsdaling. Op provincieniveau is het aantal inwoners in de periode 2006-2008 in twee provincies gedaald, Groningen en Limburg

Top 10 Europese Landen met de Meeste Inwoners (2020

Inwoners en oppervlakte. Aantal inwoners: 2.879.527 (2020) Aantal woningen: 1.348.750 (2020) Oppervlakte land in vierkante kilometers: 2.665 (2019) Aantal inwoners per vierkante kilometer: 1.071 (2019) Lengte kustlijn Noordzee (in kilometers): 289 (2019) Lengte kustlijn IJsselmeer (in kilometers): 312 (2020 Van 2002 tot en met 2005 is het aantal inwoners van Hilversum nagenoeg gelijk gebleven. Het steeg sinds oktober 2002 tot december 2005 met slechts iets meer dan 400 inwoners naar 83.631. In de jaren daarna vindt er een fiksere stijging plaats in de Mediastad. Eind 2010 tikt de teller 85.040 inwoners aan. Die opwaartse lijn zette dit jaar door Ierse Zangeressen Bekende Zangeres uit Ierland. In de muziek uit Ierland speelt de zang vaak een bepalende rol. Vooral is de door de folk uit Ierland geïnspireerde muziek spelen Ierse zangeressen een belangrijke rol. En een aantal van de ierse zangeressen hebben het gebracht tot wereldfaam Figuur: Aantal hoofdvestigingen in het primair onderwijs Bron: DUO 1 cijfer PO 2010-2019 Definitie: Aantal hoofdvestigingen in het Primair Onderwijs van de door het ministerie van OCW erkende en bekostigde onderwijsinstellingen.Op basis van de leerlingaantallen primair onderwijs zoals beschikbaar in BRON (basisregistratie onderwijsnummer). Het betreft de scholen op de peildatum 1 oktober Aantal inwoners. Het aantal inwoners van Almere is 214.926 (1 februari 2021). In totaal is de bevolking in dit jaar gegroeid met 3.946 inwoners. In 2019 zijn 2.537 kinderen geboren. De stijging, die na 2017 is ingezet, houdt aan. Evaluatie bomenkader en aanpak essentaksterfte

Bevolkingsteller - CB

Feiten en cijfers. De gemeente Peel en Maas bestaat sinds 1 januari 2010 en wordt gevormd door 11 kernen, te weten Baarlo, Beringe, Egchel, Grashoek, Helden, Kessel, Kessel-Eik, Koningslust, Maasbree, Meijel, en Panningen In 2019 zijn 2.537 kinderen geboren. Bijvoorbeeld: het aantal inwoners per wijk en kern, het aantal koopwoningen, het aantal leerlingen op de basisschool of het aantal geregistreerde misdrijven? Van inflatie tot bevolkingsontwikkeling, de informatie is overzichtelijk gerubriceerd op thema en gratis beschikbaar voor iedereen 1 In deze wet wordt verstaan onder het aantal inwoners van een gemeente: het aantal inwoners volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari.. 2 Voor de vaststelling van het inwonertal, bedoeld in artikel 8, geldt als peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de verkiezing van de raad De gemeente heeft in 2016 een nieuw schulddienstverleningsbeleid vastgesteld, voor de periode 2016-2019. In het onderzoeksrapport staat dat te verwachten is dat ook dat nieuwe beleid weinig zal bijdragen aan het verminderen van het aantal inwoners met problematische schulden In 2019 telt Nederland 69 ziekenhuisorganisaties inclusief 8 universitaire medische centra (UMC's). Deze organisaties bestaan in totaal uit 116 ziekenhuislocaties en 129 buitenpoliklinieken. Door fusies daalt het aantal ziekenhuisorganisaties; het aantal locaties waar ziekenhuiszorg verleend wordt, is echter min of meer gelijk gebleven door het toegenomen aantal buitenpoliklinieken

Europese Unie in cijfers - Europa N

Met behulp van meer dan 55 factoren om de PowerIndex-score van een land te bepalen, rangschikt de Global Firepower 2018-lijst de machtigste militaire naties ter wereld. 136 geavanceerde en minder. Het aantal zzp'ers in Nederland is de afgelopen 5 jaar fors toegenomen. In 2015 kwam het aantal zzp'ers in ons land uit op 59 per 1.000 inwoners. In 2019 steeg dit naar 72, een toename van 22%. De sectoren zakelijke dienstverlening, bouwnijverheid en de zorg zijn met name verantwoordelijk voor deze sterke groei Aantal ingeschreven inwoners : het aantal personen, opgedeeld volgens geslacht, dat op de eerste dag van de maand in één van de betrokken steden is ingeschreven (zonder onderscheid van het inschrijvingsregister). Aantal geboorten : het aantal kinderen dat, op hun geboortedatum, de voorbije maand in één van de betrokken steden werd ingeschreven

Tabel aantal inwoners gemeenten per 1 januari 2019

Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid Cijfers, ongeluk, verkeersslachtoffer Deze factsheet gaat over verkeersdoden: het jaarlijkse aantal in Nederland, de ontwikkeling daarin sinds 1950 en veelvoorkomende kenmerken zoals vervoerswijze, leeftijdsgroepen en ongevalslocaties. Het aantal verkeersdoden in Nederland vertoont, na een stijging in de jaren vijftig en zestig In 2019 is Almere flink gegroeid, met ongeveer 3.950 inwoners. Dit is vooral te danken aan een toename van de woningvoorraad met 1.816 woningen en een toename van het aantal kinderen dat werd geboren. De nieuwbouw in 2019 is wat lager uitgevallen dan vorig jaar werd verwacht In alle leeftijdsgroepen groeit het aantal inwoners; Cijfers over de leeftijdsopbouw. Open data . Publicatiedatum: 07-05-2019, laatst gewijzigd op: 14-05-2020 Bronnen Publicatiedatum: 07-05-2019, laatst gewijzigd op: 14-05-2020 Bronnen: Bevolkingsprognose 2019,.

Aantallen & herkomst SE

 1. Het aantal auto's vervijfvoudigde bijna gedurende de jaren '60, in 1970 waren er in Nederland 2.405.000 auto's, een autobezit van 185 auto's per 1000 inwoners. De groei van het aantal personenauto's stopte daar niet. Tegen 1990 was het aantal personenauto's opnieuw verdubbeld, naar 5.118.000 in 1990
 2. Aantal inwoners: In januari 2019 bedraagt het aantal inwoners van de gemeente 36.102. Inwoners per kern: Beets 539; Edam 7.205; Hobrede 181; Kwadijk 741; Middelie 70 2; Oosthuizen 3.321; Purmer 109; Schardam 110; Volendam 22.386; Warder 808; Bedrijven in de gemeente: Het aantal bedrijven in onze gemeente bedraagt per januari 2019 in totaal 1427.
 3. Lombok-West bestrijkt een gebied van 30 hectare, waarvan 2 hectare aan meren, sloten en andere wateren. Per vierkante kilometer wonen er gemiddeld 18.865 personen. In totaal wonen er in Lombok-West 5.260 mensen waarvan 47,24% man is en 52,76% vrouw. Lombok-West ligt in de provincie Utrecht
 4. Onbetwist heeft het grootste Griekse eiland ook de meeste inwoners. In 2011 bedroeg het aantal Kretenzers 623.065. De nummer twee in deze top zeven is Evia en tevens het op één na grootste eiland met 191.206 inwoners in het jaar 2011. Maar dan wordt de volgorde van de 7 Griekse eilanden met meeste inwoners toch anders
 5. Mol bereikt de kaap van 37.000 inwoners Onze gemeente sloot 2019 af met 37.015 inwoners. Dat zijn er maar liefst 257 meer dan in 2018. Deze Mollenaars settelden zich voor het grootste deel in het Centrum, Gompel, Ezaart of Millegem. Het inwonersaantal in Donk, Postel en Sluis daalde dan weer. We verwelkomden 331.

Ierland - Wegenwik

Meer dan 2,5 miljoen inwoners De bevolking van de MRA is in 2016 gegroeid tot ruim 2,4 miljoen inwoners en zal naar verwachting dit jaar de grens van 2,5 miljoen inwoners passeren. Volgens de prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Planbureau voor de Leefomgeving blijft de groei ongeveer gelijk is em telt in 2019 de MRA 2.528.000 inwoners Gemiddeld is er één raadslid per 2.034 Nederlanders*. Ter vergelijking: per Tweede Kamerlid zijn er 116.497 inwoners. Dat maakt het raadslid tot de politicus die het dichtstbij staat. Aantal raadsleden per gemeenteHet aantal raadsleden dat een gemeente telt is afhankelijk van het aantal inwoners. Dit loopt niet evenredig op, maar volgens een vastgestelde verdeling Op 1 januari 2019 telde België 11.431.406 wettelijk geregistreerde inwoners. Dat blijkt uit de officiële cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau In de eerste helft van 2019 steeg het aantal inwoners van Drenthe met ongeveer 350 personen*. Dat kwam vooral doordat er meer mensen naar Drenthe verhuisden en immigreerden, dan er uit Drenthe verhuisden en emigreerden. Gemeente Assen kende de sterkste groei (±350), in gemeente Emmen daalde het aantal inwoners juist het sterkst (±100)

Goedkope vakantie Ierland 2021 - dé VakantieDiscounte

 1. Buitenland Bevolking Duitsland groeit als kool, want veel immigranten 'Grootste aantal inwoners sinds Duitse hereniging in 1990' Door: Redactie, 11:04, 25 januari 2019
 2. Met inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen werken we aan plannen en beleid om onze stad mooier te maken. Als gemeente werken we nadrukkelijk samen binnen de regio Westfriesland en andere relevante netwerken, zoals het G40 Stedennetwerk, de Metropoolregio Amsterdam en de samenwerking binnen Noord-Holland Noord
 3. Het aantal inwoners van Utrecht groeit. Hoe is de bevolking samengesteld? Naar de inhoud. English. Home Thema's Bevolkingssamenstelling. Aantal inwoners Publicatiedatum: 07-05-2019, laatst gewijzigd op: 14-05-2020 Bronnen: Bevolkingsprognose 2019, gemeente Utrecht, Utrecht Monitor 202
 4. Aantal inwoners per 1 januari 2020De gemeente Raalte heeft per 1 januari 2020 een inwonersaantal van 37.724.Hiervan zijn 18.936 mannen en 18.789 vrouwen
 5. In 2060 hebben 7,5 miljoen inwoners een migratieachtergrond, onder wie ruim 3,1 miljoen mensen met een westerse achtergrond. Het CBS benadrukt dat de prognose met onzekerheden is omgeven. Zo is het aantal immigranten vooraf lastig te voorspellen. De komst van grote aantallen Syriërs, bijvoorbeeld, was niet voorzien totdat daar de oorlog losbrak

Héél véél informatie over Nederland (update 2021

Nederlands: ·(demoniem) een vrouwelijke inwoner van Ierland, of een vrouw afkomstig uit Ierland··verbogen vorm van de stellende trap van Ier Aantal inwoners 2018: 77.000 GEMEENTE ROOSENDAAL Begroting 2019 in één oogopslag Welke plannen dat zijn, zetten we in de kadernota op een rij. De kadernota komt in het voorjaar van 2019. Samen werken we aan een duurzaam, sterk en aantrekkelijk Roosendaal! De begroting 2018-2022 is klaar. Het is de eerste begroting van het nieuwe bestuur Utrecht in Cijfers toont hoe het feitelijk gaat met Utrecht en haar inwoners. Door hieronder te klikken op een thema komt u in een overzichtelijk dashboard met de belangrijkste cijfers over de stad. U kunt hier ook een wijk of buurt selecteren. In de databank vindt u meer cijfers en kunt u zelf tabellen en grafieken maken

Stradale Media, Author at Citytrip
 • Michael Dorn wife.
 • Hoelang onder de zonnebank.
 • Oma weet raadt verbrande tong.
 • Censuur in Iran.
 • Fotografie opdrachten.
 • Kruidvat netelroos.
 • SD kaart corrupt.
 • Karbonkel steen.
 • Met de trein naar Wenen ervaringen.
 • Hopper Gent.
 • Yvonne McGuinness Instagram.
 • Nachtwacht gorgo.
 • Geschiedenis hologram.
 • Fingerprint tattoo Nederland.
 • Hoe snel gaatje vullen.
 • Ford Focus ST Lease.
 • Flessen versieren youtube.
 • Gazelle omafiets terugtraprem.
 • No Frost diepvries ontdooien.
 • Hulst Appelscha telefoonnummer.
 • Forensisch fotograaf worden.
 • Kruislijnlaser Action.
 • UiTPAS Rozebroeken.
 • Piketkamer AMC.
 • Huren Watergraafsmeer.
 • Loungebank maken steigerhout.
 • Rubberboot kopen Marktplaats.
 • Grieks restaurant Grave.
 • Populair speelgoed.
 • Macaroni met gehakt en roerbakgroenten.
 • Showroom badkamers Brugman.
 • Voordelig auto huren USA.
 • KnowEm.
 • Jägermeister Shot.
 • Jim Carrey Twitter.
 • Beheermij wtc amsterdam.
 • Vegeta kruiden dirk.
 • Large Hadron Collider news.
 • Ottolenghi Jeruzalem recepten.
 • Koppel discozwemmen.
 • Grootste karper IJssel.