Home

Haptoglobine labo

Haptoglobine is een eiwit dat wordt gevormd in de lever en dat betrokken is bij de afbraak van rode bloedcellen.Rode bloedcellen bevatten hemoglobine dat zorgt voor het transport van zuurstof door het lichaam. Als de rode bloedcellen kapotgaan dan komt het hemoglobine vrij. Vervolgens gaat haptoglobine vast zitten aan het hemoglobine en transporteert het naar de lever Haptoglobine (bloed) Frequentie Dagelijks routinematig of cito. Materiaal Serum / Heparine plasma. Buistype/bokaal Microtainer met Heparine met gel (Li-Hep, licht groene dop) - 0.4 tot 0.6 mL Stolbuis met gel (gele dop) - 3.5 mL (kinderen) Stolbuis met gel (gele dop) - 5 mL Een verlaagd haptoglobine duidt op intravasale hemolyse en is specifieker dan bilirubine en LDH. Haptoglobine kan ook verlaagd zijn als gevolg van ernstig leverfalen. Verhoogde spiegels zijn meestal het gevolg van een acute fase. Referentiewaarden 0,40 - 2,80 g/l. Doorlooptijd 1 week - Haptoglobine is een glycoproteine dat door de lever gesynthetiseerd wordt. - de voornaamste functie is de binding van vrij hemoglobine afkomstig van de vernietiging van rode bloedcellen om een complex te vormen dat uiteindelijk door de cellen van het reticulo-endotheel weefsel zal worden vernietig

Haptoglobine Doel. Bepalen van haptoglobineconcentratie in serum of plasma bij verdenking op intravasale hemolyse. Benodigde klinische informatie. Standaardinformatie bij aanvraag laboratoriumonderzoek (o.a. identificatie, leeftijd, geslacht). Beschrijving methode - gedaald haptoglobine - haptoglobine kan ook gedaald zijn in geval van leverinsufficiëntie, door onvoldoende aanmaak - haptoglobine is ook een akute fase eiwit - gestegen reticulocytose (absoluut # >100 x 10*9/L of gecorrigeerd % > 2,5%) Auto-immuunhemolytische anemie is de meest frequente oorzaak van verworven hemolyse Categorie Periode Geslacht Maximum leeftijd Referentiewaarde (g/L); 0.30-2.00. LabOnlin Als het haptoglobine normaal is is een andere oorzaak voor de bloedarmoede meer waarschijnlijk. Engelse vertaling. haptoglobin. Gepubliceerd door: Simpto.nl Datum van publicatie: 4 oktober 2017 Auteur: Erwin Douwes Laatst bijgewerkt op: 4 oktober 2017. 2017-10-04. Geef een reactie Antwoord annuleren Als haptoglobine niet tot nauwelijks aantoonbaar is, ondersteunt dit de diagnose hemolyse. Een directe coombstest kan hemolyserende auto-antilichamen op de erytrocyten aantonen. Verwijs bij een vermoedelijke hemolytische anemie naar een internist-hematoloog. 5

Les tubes à prélèvements de sang | Laboratoire d'analyses

Haptoglobine - Wikipedi

 1. Haptoglobine is een acute fase-eiwit. Dat wil zeggen dat het eiwit wordt gemaakt in de acute fase van een ontsteking of weefselbeschadiging. Bent u veehouder en wilt u dat GD dit onderzoek voor u uitvoert? Neem dan contact op met uw dierenarts
 2. Haptoglobine - Hartmerkers - hartschadetest Hb - Hgb HbA1c - Hemoglobine A1c, geglycosileerd hemoglobine, glycoHb HCO3-- bicarbonaat HDL - HDL-C, goed-cholesterol Hemoglobinopathie - Hb-elektroforese, Hb-varianten Hepatitis A - HAV-Ab/IgM, HAV-Ab/totaal Hepatitis B - anti-HBs, HBsAg, HBeAg, anti-HBc IgM, anti-HBe, HBV DNA Hepatitis C - HCV RNA.
 3. Labo (algemeen) • indirecte bilirubine: verhoogd • LDH: verhoogd • Haptoglobine: verlaagd • Hemoglobinemie: rode kleur aan het plasma (intravasculaire hemolyse) • Hemoglobinurie,hemosiderinurie: donkerrode urine, normaal niet aanwezig
 4. maandag tot zaterdag. Laatste wijziging: 9/16/201

Hemoglobine is een eiwit dat in het bloed voorkomt en het een rode kleur geeft. Het zorgt voor het transport van zuurstof door het lichaam Adults: 16-220 mg/dL (0.16-2.2 g/L) Newborns: 5-48 mg/dL (50-480 mg/L) Ahaptoglobinemia is not uncommon in the neonate and may persist up to the age of 3 months in up to 90% of infants

Haptoglobine (bloed) LAB Maastricht UMC

Bij vrouwen ouder dan (arbitrair) 50 jaar zonder hevig menstrueel bloedverlies en mannen van ouder dan (arbitrair) 50 jaar met anemie en anamnestische maag- en/of buikklachten: inspectie, auscultatie en palpatie van de buik, bij buikklachten ook een rectaal toucher Labo-Mailing Nr. 233 Jan. 2016 Maatschappelijke zetel: MCH Leuven cvba | Maria Theresiastraat 63A | 3000 Leuven Tel: 016 310 100 Fax: 016 310 180 1 MCH Druivenstreek | Hardstraat 12 | 1970 Wezembeek-Oppem Tel: 02 785 03 45 Fax: 02 785 03 44 Ondernemingnummer: 0405.775.051 www.medischcentrumhuisartsen.be Eiwitelektrofores Haptoglobin testing is used primarily to help detect and evaluate haemolytic anaemia and to distinguish it from anaemia due to other causes; however, it cannot be used to diagnose the cause of the haemolysis.Other laboratory tests may be required to assist in determining the cause, such as test for autoantibodies to detect autoimmune causes, sickle cell tests, G6PD or a haemoglobin evaluation L'haptoglobine est considérée comme une protéine de la « phase inflammatoire aiguë; ceci signifie qu'elle sera augmentée dans de nombreuses maladies inflammatoires, telles que la colite ulcérative, les poussées de rhumatisme aigu, un infarctus du myocarde, et l'infection sévère WANNEER IS HET NUTTIG OM HET LDH GEHALTE IN HET BLOED TE BEPALEN? - samen met een bepaling van de transaminase en de CPK kan een aandoening van de spieren, het hart of de lever worden aangetoond .- nuttig bij de diagnose van longembool- nuttig bij het onderzoek van anemie

Haptoglobine - ZekerWete

 1. Labogids Patient. HEMATOLOGIE +. CELHEMATOLOGIE +. Bezinking 1u; Hemoglobine; Hematocriet; Rode bloedcelle
 2. Apr. Biol. Yves De Prest. Uitvoerfrequenties: Doorlopen
 3. Gratis levering vanaf 20 euro. Betalen met iDeal. Nederlandse klantenservice
 4. Haptoglobine Eenheid: g/L: Laboratorium: ASZ-AZO, campus , Oudenaarde: Telefoon: 0800 99201: Bepalingsmethode

Haptoglobine Medics4medics

 1. Het labo verbindt er zich toe de resultaten van routineparameters te rapporteren binnen de 24 uur na staalontvangst. Om fouten en vertragingen te vermijden dienen, bij CRP, haptoglobine, alfa-1-antitrypsine en orosomucoïde C35 Maximum 2 onderling cumuleerbaar
 2. Verricht bij vermoeden van hemolytische anemie (verhoogd aantal reticulocyten en verhoogd LDH) een bepaling van het haptoglobine en een directe coombstest. 5. Vervolgdiagnostiek bij vermoeden van een hemoglobinopathie Bepalingen. erytrocytenaantal; Hb-elektroforese of -chromatografie, eventueel in combinatie met DNA-onderzoek; Indicatie. Alleen.
 3. e daarentegen ver
 4. WAT IS HET NUT VAN EEN RECHTSTREEKS MICROSCOPISCH SPUTUMONDERZOEK? - geeft inlichtingen over
 5. 14 Labo (algemeen) indirecte bilirubine: verhoogd LDH: verhoogd Haptoglobine: verlaagd Hemoglobinemie: rode kleur aan het plasma (intravasculaire hemolyse) Hemoglobinurie,hemosiderinurie: donkerrode urine, normaal niet aanwezig

Aansluiten bij Stichting Zeldzame Bloedziekten? Patiëntengroepen kunnen voor facilitaire ondersteuning terecht bij onze stichting! Voor een eigen domein binnen de website, een digitaal kantoor, een e-nieuwsbrief en een gemeenschappelijke toolkit met handige formats, en meer 301 Moved Permanently. ngin Haptoglobine (intravasc. hermolyse) Complement C3 Complement C4 Serumeiwitten S Lever + pancreas + spier S Bilirubine GOT (AST) (te verkrijgen op het labo) EDTA speciale afnameconditie U 24U U24z G Schildklier slechts 1 analyse terugbetaald ACTH Cortisol na 1mg dexamethasone Cortisol 8 u

Onderstaand overzicht bevat al onze labo analyses. Terug naar beginpagina van de dienst Laboratoriumgeneeskunde Opgelet! Haptoglobine . Haptoglobine . Haring (f205) Haver (f7) Haver (g14) Hazelaar (t4) Hazelaar (t4) Hazelnoot (f17) Hazelnoot (f17) HCG (humaan choriongonadotropine Bij bloedarmoede zit er te weinig hemoglobine in het bloed. Het bloed kan dan te weinig zuurstof naar de lichaamscellen brengen. Dit kan klachten geven, zoals moe zijn, duizeligheid, het gevoel hebben dat u flauwvalt of snel kortademig worden

RTEC: aanwinst bij diagnostiek UWI. 25-01-2021. Differentiatie van hoge urineweginfecties vs. lage urineweginfecties (UWI) blijft uitdagend. Om de differentiaaldiagnose te vergemakkelijken, biedt labo Maenhout voortaan een extra hulpmiddel aan om dit onderscheid te maken Indien geen gebufferde formol voorhanden; bewaar gedurende een korte periode (max 12h) in een PAP-potje, verwittig labo zodat bij aankomst in labo het staal onmiddellijk ik het juiste recipiënt kan gebracht worden. 3.6.1.2 Urine. Neem nooit de eerste urine van de dag aangezien deze teveel kapotte cellen bevat door overnachting in de blaas Haptoglobine HCG HCG tumor HDL cholesterol Helicobacter pylori antigen Helicobacter pylori IgG Hematocriet Hemochromatose Hemocultuur Hemoglobine Locatie: Uitbesteed aan extern labo UZB Toestel: Eenheid: ng/L . Referentiewaarden: Kinderen geboorte 300 - 1900 1m. - 2j * labo: verhoging van de transaminasen met GPT>GOT en de LDH met of zonder verhoging van het hemoglobine * de hepatitis B-serologie is positief * het verloop is goedaardig en leidt na enkele weken tot normalisering van de symptomen en de transaminasen met verdwijning van het HBs-antigeen en het HBe-antigee

Interpretatie van bloedresultaten voor verpleegkundigen: Hematologisch perspectief 02/10/2018 Ciel De Vriendt ciel.devriendt@uzgent.b Alfa - 2 - macroglobuline (A2M) is een groot plasma eiwit dat geproduceerd wordt door de lever. Het kan andere eiwitten binden en levert zo een verdediging tegen pathogenen in het plasma Bij ontvangst staal, wordt de koerier van labo Bruyland opgebeld (056/22 68 82) (koerier passeert op weekdagen rond 9u30 en/of 13u30, op zaterdag enkel in de voormiddag, op zondag niet). Indien een dringend staal op zaterdagnamiddag of zondag, verwittig klinisch bioloog Haptoglobine IgG IgA IgM IgG2 IgG3 Complement C3 Complement C4 * klinische gegevens RHEUMATESTEN INFLAMMATIE (S) IGE Rast-testen screening (afh. seiz) (max. 6) Rast-testen specifiek (max 6) (speciaal formulier beschikbaar) d1 Dermat. pteron. h1 huisstof Greer h2 huisstof Hollister e1 kat epitheel e5 hond schilfer

Haptoglobine - Artikelen - Klinische Diagnostie

Hb, LDH, bilirubine, haptoglobine, kreatinine bepalingen insturen. Deze vervolgen in de tijd. De patiënt kan alleen opnieuw worden getransfundeerd in overleg met dienstdoende hematoloog. Bij een incompatibiliteits-vondst, na 10 dagen een nieuwe Type en Screen insturen. Preventi WAT IS HET NUT VAN BACTERIEEL ONDERZOEK VAN FAECES?- essentieel bij het onderzoek van (vooral bloederige) diarree- aantonen van het causaal agens van infectieuze gastro-enteritis- beoordeling van de doeltreffendheid van een behandeling met A.B. FYSIOLOGISCHE GEGEVEN bovengrens van normaal Mean bloedplaatjes volume (MPV) testresultaat referent waarden is 10 (FL) -4 (FL). Een hoog gemiddeld bloedplaatjesvolume is een indicatie dat er iets veroorzaakt de afbraak van de bloedplaatjes of dat de productie van de bloedplaatjes wordt verhoogd 6 Haptoglobine 7 Totaal eiwit 8 Eiwit-elektroforese 14 Immunofixatie bij monoklonale band EE IJzer Transferrine + saturatie Ferritine IgG IgA 30 IgM LEVER - GAL PANCREAS 1 Bilirubine totaal 2 3 4 8 IgG 9 IgA 10 IgM 13 LDH LABO: 056-25 84 01) Zondagswacht: 0496-55 55 00. Created Date Labo ASZ-AZO. Goedkeuring; Labogids; Procedures; Welkom op de website van de labo-associatie ASZ-AZO, ingelogd als ; Log out Labogids Zoek SS-A/Ro (1-3)-Beta-D-glucan; 1.25di(OH) Vitamine D; 17 OH Pregnenolone; 17-Alfa-Hydroxyprogesteron; 17-hydroxysteroïden (urine) 17.

Hemolytische anemi

Haptoglobine IJzer Ferritine Transferrine + saturatie Vitamine B12 (max Ix/j) Foliumzuur Foliumzuur in RBC 49 C] 14 a 25 a 28 a 29 a CRP Haptoglobine O LABO: 056-25 84 01 Zondagswacht: 0496-55 55 00 AFNAMECODES EDTA (paars) Droge tube (geel) Fluoride (grijs) Citraat (blauw) CARDIOTONICA 16 C] Digoxin Laboratoire LAMSY Dr. Ahmed HAMZAOUI Kasr Hellal - Medical laboratory et de biologie Tunisie - Résultats en ligne Webolab U kunt voor het navigeren op het lint de standaardtoetsen voor browsernavigatie gebruiken. Gebruik Ctrl+PIJL-LINKS en Ctrl+PIJL-RECHTS als u tussen groepen wilt schakelen BEROEPZIEKTEN EN HEMATOLOGIE Prof. Dr. P. Zachée Fonds van Beroepziekten Directe & Indirecte oorzaken Hoe de literatuur interpreteren 5 Casussen Learning objectives Open systeem: Geen beperking: alle beroepsziekten buiten de lijst Bewijs van het oorzakelijke verband leveren: rechtstreeks en determinerend Bewijs van blootstelling Medisch attest van de ziekte Beslissing door de commissie open.

Haptoglobine Labo Medische Analyse - CR

ALG.408 LABO A.Z. NIKOLAAS Kopie aan : O Huisarts O Dubbel Fax aan : DRINGEND O * = Ten laste van de patient S = serum H = Heparineplasma E = EDTA F = Fluorideplasma C = Citraatplasma S* = ingevroren S HV = Hvolbloe Haptoglobine ° Hartspier Speciaal transport naar labo : Uitvoerend lab : Uitvoerfrequentie : Bijaanvraag mogelijk : Accreditatie : Extra bijdrage ten laste van de patiënt : Nomenclatuur code : Verantwoordelijke bioloog (SV) Klinische info - Lin

Haptoglobine - Simpto

ALG.408 LABO A.Z. NIKOLAAS Privé-praktijk Kopie aan : O Huisarts O Dubbel Fax aan : DRINGEND O * = Ten laste van de patient S = serum H = Heparineplasma E = EDTA F = Fluorideplasma C = Citraatplasma S* = ingevroren S HV = Hvolbloe 1260 Haptoglobine E S HEMOSTASE ICA 1500 PT Quick 1510 APTT 1520 Fibrinogeen* : Ther. monitor.bloedingsdiathese DIC postpartumbloeding sepsis leverinsufficiëntie fibrinolyse € rekening patiënt in labo aanzuren met HCI. 1260 Haptoglobine E S HEMOSTASE ICA 1500 PT Quick 1510 APTT 1520 Fibrinogeen* : Ther. monitor.bloedingsdiathese DIC postpartumbloeding sepsis leverinsufficiëntie fibrinolyse € rekening patiënt in labo aanzuren met HCI W Wisse haptoglobine. Bron humane referentiewaarden Controle grenzen voor resultaten: Doorbelwaarde: Weergave resultaat: P of N: Omrekeningsfactor: Accreditatie: Niet-geaccrediteerd: Prijs € Opmerking: Bij elk microscopisch onderzoek naar parasieten in bloed wordt eveneens een onderzoek naar Plasmodium antigeen in bloed uitgevoerd 0 Fenobarbital 0 Lipase 0 Epstein Barr EBNA IgG 0 Vis (kabeljauw) f30 Carbamazepine (Tegretol®)0 Ruwe Berk t30 Theophyline Cardiaal S 0 HIV I / II 0 Hazelaar t40 Valproaat (Depakine ®) 0 Troponine I 0 Hepatitis A IgM 0 Engels raaigras g50 Paracetamol 0 CK 0 Hepatitis A totaal 0 Timotheegras g60 CK-MB 0 Hepatitis B surface Ag 0 Veldbeemdgras g80 Lithium 0 sGOT-AST zo positief 0 e Ag 0 Bijvoet.

Laboratoriumdiagnostiek Anemie (LESA) NH

1260 Haptoglobine(S) HEMOSTASE 2610C 1500 PT Quick 1510 APTT 1520 Fibrinogeen* : bloedingsdiathese DIC postpartumbloeding sepsis direct naar labo H* Heparine (licht groen), met gel direct naar labo VBD Vermoedelijke bevallingsdatum H** Heparinevolbloed in bloedgasspuit of capillair S* Serum (roest) , direct naar labo U* Urine direct naar labo Haptoglobine Directe Coombs i (fluoride) indien staal Indirec. Coombs 0 Hemolyse 0 Perinat. Rhogam 0 J 0 N 0 DC+ 0 Incomp. XM 0 Anti erythrocytaire AL Bloedgroep ABO/Rh APARTE aub Bij aanvraag voor een controle bloedgroep (2de bepaling) : NOOIT Dierlijke oorsprongop bloed afgenome

Haptoglobine (serum) GD Websho

haptoglobine monitoring 1810 kl 699/c21(hr) labo ppl1 alg. aanvr.form kl 696 (hr) bloedaanvraag ppk kl 698/c1(hr) prenataal onderzoek stop kl 697 (hr) beenmerg ppbm kl 701 (hr) mkg-neonati registratie briefhoofd az klina vervolgblad kl 568 (mvdb) structuurprogramma. hormonologie in bloed urine bacteriologi Medical analysis simulator for Laboratoire REGAYA Dr. Tahar CHAKROUN. We are pleased to provide our dear patients a medical analysis simulator After choosing the analyzes you need and your formula CNAM, you will see helpful hint 1 Labo Van Poucke Engelse Wandeling 7, 8500 Kortrijk Tel.: 056/ Fax.: 056/ Preanalytische fase Lijsten - Algemeen DocNr Versie Status Gewijzigd door LI.ALG.13 1 Definitief Katrien Declerck Aangemaakt op Verstuurd op Geldig van Geldig tot Gearchiveerd 22/jan/ /jan/ /jan/ /jan/ Algemene informatie 2. Administratieve voorbereiding 2.1 Aanvraagformulier 2.2 Staal 3

Zoek een test NVK

Haptoglobine CATHETERDirecte Coombs 0 i Indirec. Coombs . 0 Hemolyse SPERMA. 0 Perinatale Controle . 0 Pos Directe Coombs . 0 Incomp. kruisproef . 0 Anti erythrocytaire AL i Beenmerg : cytol. i Beenm. : ijzerkl. HEMOSTASE Citraat, gevuld tot merkstr. KEEL PT (Quick) - INR URINE APTT 0Fibrinogeen i D-dimere Haptoglobine pH / bloedgassen (pO2, pCO2) binnen 15' op labo Arterieel Veneus Capillair Navel-strengbloed Carboxy-hemoglobine Met-hemoglobine O2-saturatie-gemeten Hemoglobine Geïoniseerde calcium Natrium Kalium Chloride Glucose Lactaat Colloïdale osmose Thyroidfunctie TS S gestold, GELE stop 7343 Anticardiolipine As 4237 NT-proBNP € 4213 Haptoglobine E EDTA, PAARSE stop A na afspraak met labo 7329 Antitrombine € 4661 Ceruloplasmine + koper (Wilson) F fluoride, GRIJZE stop € niet door RIZIV terugbetaald 7330 Proteïne C 6 6380 Cryoglobulinen S A Coombs test, also known as antiglobulin test (AGT) is either of two blood tests used in immunohematology.They are the direct and indirect Coombs tests. The direct Coombs test detects antibodies that are stuck to the surface of the red blood cells. Since these antibodies sometimes destroy red blood cells, a person can be anemic and this test can help clarify the condition

KLINISCH LABO RIGO B.V.B.A. Bosdel, 89 Chair of the Accreditation Board Vorsitzende des Akkreditierungsbüro Nicole Meurée-Vanlaethem Bijlage bij accreditatie-certificaat Klinisch Labo Rigo HAPT Serum Haptoglobine Abbott reagens op C-module CI 16200 Immunoturbidimetric Klinisch Labo Rig Welkom op de website van het AZ Sint-Lucas Brugge. Hier vindt u een overzicht van ons zorgaanbod, onze vacatures en allerhande praktische informatie Laboratoire Sameh BELHADJ BELLAMINE Nabeul - Medical laboratory et de biologie Tunisie - Résultats en ligne Webolab 365 Haptoglobine 379 Ardolab t 051 23 71 96 e labo.administratie@azdelta.be labogids www.azdelta.be Klinisch biologen: Chemie 051 23 39 32, Hematologie 051 23 39 26, Microbiologie 051 23 39 33 - 2/2 HORMONEN VIRUSSEN SCHILDKLIER 4405 TS

Haptoglobine LBS Medisch Labo

1. Lupus educatie dag Dr. Francis Coucke 24 mei 2014 2. Jonge vrouwen You don't look sick.: that is what the - hoe kan haptoglobine dalen - Man komt op spoed met een labo-uitslag van zijn huisarts, omdat hij zich al een tijdje niet goed voelde. Dan stond er een gigantische lijst waarden, bijna allemaal afwijkend. Wat ga je vragen, welke waardes interesseren je het meest en waarom,. haptoglobine en chromogranine A. Verder onderzoek is echter vereist. In dit onderzoek zal de nadruk gelegd worden op de veelbelovende stressbiomerker chromogranine A (CgA). De uiteindelijke analyse van deze stressbiomerker in speeksel werd uitgevoerd aan de hand van de ELISA en de Western Blot-techniek Haptoglobine Bloedgroep (ABO-D) Bloedgroep Rhesus Neonaat bloedgroep Directe Coombs Indirecte Coombs (D34)((DD3344))(D34) Koude antistoffen PT / INR APTT labo.administratie@azmmsj.be BARCODE ETIKET Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om de aanvraag volledig en op de juiste wijze in te vullen,.

Hemoglobine (Hb) normaalwaarden bloedtest Labuitslag

een nieuwe proef in het labo en aan wie ik altijd om het even wat kon vragen. Bedankt ook om de bloedstalen op haptoglobine te analyseren, dit was een zeer grote hulp voor mij! Ook dank aan Jeroen om de varkens van de in vivo proef te voorzien en aan Tessa en Geoffre indicatie uitgebreid; bijv Na, K, haptoglobine, glucose, bilirubine totaal, albumine, eiwit totaal, protrombinetijd [PT] en cefalinetijd[APTT]. Urine: bij opname eiwit/kreatinineratiourine, Indien positief (≥30mg/mmol) eenmalig 24 uur urine sparen op eiwit. Urineonderzoek wordt bij positieve 24-uursurine eventueel wekelijks herhaald haptoglobine monitoring 1810 kl 699/c21(hr) labo ppl1 alg. aanvr.form kl 696 (hr) bloedaanvraag ppk kl 698/c1(hr) prenataal onderzoek stop kl 697 (hr) beenmerg ppbm kl 701 (hr) mkg-neonati registratie briefhoofd az klina vervolgblad kl 568 (mvdb) structuurprogramma hormonologie in bloed urine bacteriologi en de fijne samenwerking in het labo bij het bepalen van de catecholamineconcentraties van de talloze urinestalen. Ik zou ook Dhr. Rik Deliever van de Dienst Onderwijsondersteuning willen bedanken voor zijn hulp en advies bij deze analyses. 1.3.1.1.1.4 Haptoglobine.

- Labo (hematologie (WBC, bloedplaatjes,), biochemie (stapelingsziekten: amyloïdose, Gaucherziekte), infectie parameters (CRP, sedimentatie, WBC indirect bilirubine gestegen, reticulocytose, haptoglobine gedaald - Perifeer uitstrijkje: typsiche vorm: sferocyt vorm en dens (MCHC is gestegen) - MCHC (Mean corposcular Hemoglobin. Barcode labo Varia 3610 Gastrine 3425 1600 Renine **2 40212910 HLA-B27 (€) 210 Niersteenanalyse 1956 Zweettest L 3710 2984 Haptoglobine 9321 Ceruloplasmine + koper 1945 Complement C3 Complement C4 1965 Complement activiteit tot Haptoglobine 10 LDH 15 Bilirubine (direct) 25 AST 40 Ijzerbindingscapaciteit 40 ALT 90 Kalium 90 Troponine T 100 . LABORATORIUM PROCEDURE SOP ID: PS - Onvoldoende gevulde citraat tubes zijn onbruikbaar voor het labo (dit probleem komt vaak voor bij gebruik van een vlindernaaldje). Neem een extra citraat tube af indien nodig 4/ verhoogd LDH en verlaagd haptoglobine door hemolyse. 5/ soms lichte stijging van ureum en creatinine . Malariapreventie . 1/ Muggennet (liefst geimpregneerd met muggendodende stof) 2/ Aangepaste kledij, zeker 's avonds (lange broek, lange hemdsmouwen,) 3/ Insektenafstotende producten en huidlotion LI.WEB.7 - V2 Labo Somedi pagina 2 van 7 ALGEMENE INFORMATIE BETREFFENDE LABORATORIUMANALYSES Het klinisch laboratorium streeft ernaar om de analyses te kunnen uitvoeren op zo weinig mogelijk biologisch materiaal. Daar tegenover staat dat 1 mL bloed circa 0,5 mL serum of plasma oplevert, e

 • Dermatoloog Hove.
 • Blank eiken kast.
 • Pampers Baby Dry 3.
 • Putter Calculator.
 • Retro barkrukken tweedehands.
 • Dakpannen reinigen met azijn.
 • Diffusie en osmose.
 • Place to be Berlijn.
 • Pinnen Nusa Lembongan.
 • Zabriskie Point full movie.
 • Huis met duivenhok te koop.
 • My name in Chinese.
 • Laurens Jan Brinkhorst Jantien Brinkhorst Heringa.
 • Zindelijkheidsbox.
 • Partycentrum Schiedam.
 • Schoolsysteem Nederland slecht.
 • 5 december Sinterklaas.
 • Vriendschapsarmbandjes touw.
 • Wat is een inspringende hoek.
 • Enveloppen printen Word.
 • Belgische nationaliteit aanvragen met F kaart.
 • Google Play Developer account.
 • Armbanden Máxima.
 • Dubbelster Amersfoort.
 • Gin Mare 50CL.
 • Garth Brooks Albums.
 • Juvéderm kosten.
 • Aandrijfas revisie auto.
 • YouTube Music Policies.
 • Subwoofer auto set.
 • Verjaardagskalender digitaal maken.
 • Copperhead Gibson garnituur.
 • Warmdakplaat 106R/750.
 • Wat is een eminentia fractuur.
 • Beheermij wtc amsterdam.
 • Wakker worden met spanning.
 • Blokker Malden.
 • Groepsuitjes Noord Holland.
 • Lantana winter.
 • Huifkar huren prijzen.
 • Seven of Nine first appearance.